Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 01.03.2016

Asemakaava: TUOMAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS NAARAJÄRVEN KAAVAKORTTELISSA 8

  Asemakaavamuutos Tuomaantien alueella Naarajärvellä kaavakorttelissa 8 on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2016 § 28 ja on tullut voimaan 8.4.2016. Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idästä ja etelästä Tuomaantiehen, lännestä Jukolantiehen ja pohjoisesta kortteliin 5. Alueella sijaitsee kaksi jo rakennettua pientalotonttia. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata korttelin 8 rajausta niin, että korttelialueen asuinrakennukset sijoittuvat tontti- ja rakennusalueille. Samassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.01.2016

Yleiskaava: KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

PIEKSÄMÄEN KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE   Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2012. Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia kaupungin strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman alueelle eli kantakaupunkiin ja Naarajärvelle sekä niiden potentiaalisille laajentumisalueille. Strategisessa osayleiskaavassa osoitetaan maankäytön päätoiminnot ja kehittämisen painopistealueet. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 10.11.2015

Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVA

  Sarvikankaan ranta-asemakaava on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuustossa 10.11.2015 § 69 ja on tullut lainvoimaiseksi 18.12.2015. Sarvikankaan ranta-asemakaava koskee Pieksämäen kaupungin alueella olevia tiloja Sarvikangas 3, 593-402-1-122, Nukkukivi, 593-402-14-5 ja Lahnasenmaa, 593-431-14-2 Iso-Lahnasen ja Valkeisen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.   Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kuulutus voimaantulosta Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kartta Sarvikankaan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

Itämäen ranta-asemakaava Itämäen ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Itämäki, 593-431-10-20, on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.9.2015 § 56 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla muodostuu alueelle loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita. Itämäen ranta-asemakaavan kartta Itämäen ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kumpulan ranta-asemakaava Kumpulan ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Kumpula II, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 28.9.2015 § 57 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla alueelle muodostuu loma-asuntojen korttelit 1 – 4, maa- ja metsätalousalueita sekä energiahuollon aluetta. Kumpulan ranta-asemakaavan kartta Kumpulan ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: KAARITIE, KORTTELI 593-4-52, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 29 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutos koskee 4. kaupunginosan (Länsirinne) korttelin 52 tontteja 9 ja 10. Asemakaavamuutoksella muodostuu 4. kaupunginosan korttelin 52 kaavatontit 14 ja 15 sekä katualuetta muuttamalla tonttien 9 ja 10 Kaaritielle johtavat sisäiset kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. Tonttien käyttötarkoitus pysyy samana teollisuus-  ja liikerakennusten korttelialueena (TL)... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: HARJUKATU 41, TONTTI 593-2-16-15, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 30 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutosalue, tontti 593-2-16-15, sijaitsee Kontiopuistossa osoitteessa Harjukatu 41 ja sen pohjoispuolella on Kaakinmäenkadun varrella huoltamo, etelä- ja itäpuolella on omakotialuetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa sen, että tontille voidaan rakentaa rivitalo, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin (AP). Tontin rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan korttelin yleistä aluetehokkuutta. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_12_Harjukatu... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: JOROISTENTIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS

Joroistentien alueen asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 31 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen rautatien itäpuoleisen osan kaupunkikuvaa ja toimintoja. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan rautatieaseman ympäristön kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavamuutos 2012 sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö 2012. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_voimaantulokuulutus Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavakartta Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavaselostus  ... Lue lisää

Valmiit kaavat / 16.04.2014

Asemakaava: METSÄKAARI 12, TONTTI 593-2-35-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  Asemakaavamuutos tontille 593-2-35-11 on hyväksytty 16.4.2014 ja tullut lainvoimaiseksi 2.10.2015. Asemakaavan muutoksella laajennetaan asemakaavan osoittamaa tontin rakennusalaa Kaakinmäenkadun suuntaan sekä tontin takarajalle päin rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen pysyessä samana. Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoskartta Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavaselostus Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoksen voimaantulokuulutus     Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.01.2014

Asemakaava: TORIKADUN ALUE, OSA KORTTELEITA 85 JA 86, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 21.1.2014 ja on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää ja tiivistää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa mm. muuttamalla 1. kaupunginosan korttelin 85 tontin 13 kaavamerkintä tontilla olevan rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi kerrostalojen korttelialuemerkinnäksi, mahdollistamalla tontin 18 kohdalla useampikerroksisten asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten rakentaminen sekä korttelin 86 tontille 3 majoituspalvelujen rakentaminen.... Lue lisää