Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kumpulan ranta-asemakaava Kumpulan ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Kumpula II, on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuuston kokouksessa 28.9.2015 § 57 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla alueelle muodostuu loma-asuntojen korttelit 1 – 4, maa- ja metsätalousalueita sekä energiahuollon aluetta. Kumpulan ranta-asemakaavan kartta Kumpulan ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: KAARITIE, KORTTELI 593-4-52, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 29 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutos koskee 4. kaupunginosan (Länsirinne) korttelin 52 tontteja 9 ja 10. Asemakaavamuutoksella muodostuu 4. kaupunginosan korttelin 52 kaavatontit 14 ja 15 sekä katualuetta muuttamalla tonttien 9 ja 10 Kaaritielle johtavat sisäiset kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. Tonttien käyttötarkoitus pysyy samana teollisuus-  ja liikerakennusten korttelialueena (TL)... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: HARJUKATU 41, TONTTI 593-2-16-15, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 30 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutosalue, tontti 593-2-16-15, sijaitsee Kontiopuistossa osoitteessa Harjukatu 41 ja sen pohjoispuolella on Kaakinmäenkadun varrella huoltamo, etelä- ja itäpuolella on omakotialuetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa sen, että tontille voidaan rakentaa rivitalo, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin (AP). Tontin rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan korttelin yleistä aluetehokkuutta. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_12_Harjukatu... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: JOROISTENTIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS

Joroistentien alueen asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 31 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen rautatien itäpuoleisen osan kaupunkikuvaa ja toimintoja. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan rautatieaseman ympäristön kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavamuutos 2012 sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö 2012. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_voimaantulokuulutus Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavakartta Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavaselostus  ... Lue lisää

Valmiit kaavat / 16.04.2014

Asemakaava: METSÄKAARI 12, TONTTI 593-2-35-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  Asemakaavamuutos tontille 593-2-35-11 on hyväksytty 16.4.2014 ja tullut lainvoimaiseksi 2.10.2015. Asemakaavan muutoksella laajennetaan asemakaavan osoittamaa tontin rakennusalaa Kaakinmäenkadun suuntaan sekä tontin takarajalle päin rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen pysyessä samana. Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoskartta Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavaselostus Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoksen voimaantulokuulutus     Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.01.2014

Asemakaava: TORIKADUN ALUE, OSA KORTTELEITA 85 JA 86, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 21.1.2014 ja on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää ja tiivistää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa mm. muuttamalla 1. kaupunginosan korttelin 85 tontin 13 kaavamerkintä tontilla olevan rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi kerrostalojen korttelialuemerkinnäksi, mahdollistamalla tontin 18 kohdalla useampikerroksisten asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten rakentaminen sekä korttelin 86 tontille 3 majoituspalvelujen rakentaminen.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.12.2012

Asemakaava: VANHA VARIKKOALUE YMPÄRISTÖINEEN, ASEMAKAAVAMUUTOS

Vanhan varikkoalueen ja ympäristön asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2012 § 71 ja on saanut lainvoiman 18.1.2013. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 99, osat kortteleita 96 ja 109 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa, palveluja ja matkailua. Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen kartta Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen selostus Lue lisää

Valmiit kaavat / 13.03.2012

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Naarajärven alueen rantaosayleiskaava Rantaosayleiskaavan alue käsittää Naarajärven taajaman etelä- ja länsipuoliset ranta-alueet taajaman asemakaava-aluetta lukuunottamatta. Naarajärven rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennusluvat voidaan pääsääntöisesti myöntää rantaosayleiskaavan perusteella. Naarajärven alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuustossa 7.6.2011 sekä 13.12.2011 oikaisukehotuksen johdosta. Pieksämäen kaupunginhallitus on 13.3.2012 määrännyt Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Asemakaava: KESKUSKATU 17-19, TONTTI 593-1-84-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  1. kaupunginosan korttelin 84 tonttia 11 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 7 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Asemakaavamuutosalue, tontti 11 korttelissa 84 sekä yleinen pysäköintialue, sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa rajautuen katuihin Keskuskatu, Lampolahdenkatu ja Savontie. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin 593-1-84-11 Lampolahdenkadun puoleisen rakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella sekä tontilla sijaitsevien molempien rakennusten käyttö asuin- ja liiketiloina. Tontin rakennusoikeutta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Yleiskaava: KESKUSTAN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA

  Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 5 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Keskustan eteläosan osayleiskaavan tarkoituksena on Pieksämäen eteläisen keskustan ja lähialueiden yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa osoitetaan tavoitellun kehityksen mukaiset maankäytön periaatteet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun perustaksi. Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ratkaistaan suuntaviivoja alueen maankäytölle ja liikennejärjestelmälle.... Lue lisää