Yleiskaava: NAARAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

 

Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Jurva, 593-410-6-119

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.2.2016 § 18 käynnistää Naarajärven rantaosayleiskaavan muuttamisen tilalla Jurva, 593-410-6-119.

Tilan Jurva, 593-410-6-119, omistaja on tehnyt aloitteen Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muuttamisesta omistamansa tilan kohdalla. Rantaosayleiskaavan muutoksella siirretään Pieni-Naakkima – järven rannalla yksi rakennuspaikka Naarajärven alueen rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta etelämmäs ja muutetaan rakennuspaikan käyttötarkoitus erillispientaloasumiseen (AP) soveltuvaksi. Alue, jolta rakennuspaikka siirretään, muuttuu maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Jurva, 593-410-6-119, on vaikutuksiltaan vähäinen ja on valmisteltu suoraan ehdotukseksi.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.11.2016 Naarajärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen tilalle Jurva, 593-410-6-119. Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 16.12.2016.

 

Kuulutus
Rantaosayleiskaavan muutosehdotus tilalla Jurva 593-410-6-119, kaavakartta
Rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus liitteineen