Asemakaava: HEIKINLAMMENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 22A, JÄPPILÄ

 

Heikinlammentien asemakaavan muutos Jäppilässä, korttelissa 22A, on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi

 

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 28.6.2016 § 46 päätöksen asemakaavan muuttamisesta Jäppilän taajamassa Heikinlammentien alueella korttelissa 22A sekä osassa puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pieksämäen kaupungin Jäppilän (30) asemakaava-alueen kortteli 25. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1450 k-m2 suuruisen palvelutalon rakentaminen korttelin rakentamattomalle alueelle. Aloite asemakaavamuutokseen on tullut Attendo Oy:ltä.

Asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja on valmisteltu suoraan ehdotukseksi. Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 14.9.2016 § 62 Heikinlammentien asemakaavan muutosehdotus Jäppilän asemakaava-alueen korttelissa 22A oli nähtävillä 28.9. – 31.10.2016 välisen ajan. Saatujen lausuntojen pohjalta asemakaavamuutoksen ehdotukseen ei tullut muutoksia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.11.2016 esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavamuutoksen ehdotus hyväksytään.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 Heikinlammentien asemakaavamuutoksen Jäppilän taajamassa Heikinlammentien alueella korttelissa 22A sekä osassa puistoaluetta. Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 31.1.2017.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus, asemakaavan muutos tullut lainvoimaiseksi
Asemakaavamuutoksen kaavakartta
Asemakaavamuutoksen kaavaselostus liitteineen