Yleiskaava: SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4

 

SORSAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA KOPOLANNIEMI 593-452-6-40 JA SINISORSA 593-452-6-4

 

Sorsaveden rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Kopolanniemi 593-452-6-40 ja Sinisorsa 593-452-6-4 on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.12.2018 § 75. Päätös on tullut voimaan 26.1.2019.

Kaavamuutosalue sijaitsee Tossavalansaaren kylässä Sorsaveden länsirannalla Murniemessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Sorsaveden rannalla oleva loma-asuntoalue (RA) rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta n. 600 metriä pohjoiseen päin. Kokonaisrakennusoikeus ei muutu. Alue, jolta rakennuspaikka siirretään muuttuu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on luonto- ja/tai maisema-arvoja (MY). Samalla on tarkoitus turvata alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilyminen.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kaavakartta, Sorsaveden rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Kopolanniemi ja Sinisorsa
Kaavaselostus liitteineen, Sorsaveden rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Kopolanniemi ja Sinisorsa