Asemakaava: RANTA-ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN ISO-LAHNASEN OSALTA

Eräiden Metsähallituksen ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen Iso-Lahnasen järven osalta on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 4.4.2024 – 6.5.2024 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Suunnittelualueelta kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ranta-asemakaavan osa Sarvikankaan Tuuli Oy:n aloitteesta Iso-Lahnasen alueelta. Alueelle ollaan laatimassa Sarvikankaan tuulivoimahankeen osayleiskaavaa. Alueen maankäytön selventämiseksi ja päällekkäisten kaavojen välttämiseksi ranta-asemakaava kumotaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaava-alueelta.

Suunnittelualue käsittää tilat 593-431-11-53 – 55 sekä 593-893-1-1 (osa). Suunnittelualueen pinta-ala on 17,9 ha. Suunnittelualue sijoittuu Iso-Lahnasen länsirannalle Pieksämäen luoteisosaan.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi.

Kuulutus

Kaavakartta (Luonnosvaihe)
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake