Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

 

PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhityn alueen rantaosayleiskaava on tarkoitus laatia Pyhityn, Heiniön ja Ruokojärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille.

Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille lukuun ottamatta asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueita. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150 – 200 m levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen.

Rantaosayleiskaavan laatimiseen liittyen FCG Finnish Consulting Group Oy laatii kyselyn, johon toivotaan vastauksia alueen maanomistajilta. Kyselystä tiedotetaan enemmän lähiaikoina.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597 Pieksämäen kaupungin maankäytöstä.

 

Suunnittelualue