Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA


PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA


Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30.9 – 1.11.2021 välisen ajan.

Pyhityn alueeen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta järjestetään myös yleisötilaisuus 7.10.2021 klo 17-20 Kanttilasalissa, Vilhulantie 5. Paikalla ovat kaupungin kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Timo Leskinen.

Kaava-aineisto on katsottavissa tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 1.11.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi.

Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille lukuun ottamatta asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueita. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150 – 200 m levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen. Yleiskaava-alueen vesipinta-ala on noin 19,7 neliökilometriä ja rantaviivan pituus on noin 125 km, josta asemakaavoitettua rantaviivaa on noin 2,2 km ja ranta-asemakaavoitettua rantaviivaa noin 16,6 km.

Rantaosayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Vesistöjen rannoille varataan myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

Lisätietoja:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Timo Leskinen, puh. 040 508 9680
Pieksämäen kaupunki, Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
Pieksämäen kaupunki, Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

Kaavaehdotuksen karttalehti 1/2
Kaavaehdotuksen karttalehti 2/2

Kaavaselostus (Ehdotusvaihe)

Kaavaselostuksen liitteet:
Viranomaisneuvottelumuistio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 23.8)
Mitoitustaulukko
– Mitoitustaulukon selite
Mitoitusalueet
Rantaviivojen muuntokertoimet
Luontoselvitys
– Luontoselvityksen liitteet
Meluselvitys
Muinaisjäännösinventointi
Vastineraportti luonnoksesta saatuun palautteeseen
Rakennusajankohta-analyysi