Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.6.2022 36 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2022.

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi.

Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava laaditaan kaikille suunnittelualueen ranta-alueille lukuun ottamatta asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueita. Kaava-alueeksi tulee maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, noin 150 – 200 m levyinen vyöhyke rantaviivasta alkaen. Yleiskaava-alueen vesipinta-ala on noin 19,7 neliökilometriä ja rantaviivan pituus on noin 125 km, josta asemakaavoitettua rantaviivaa on noin 2,2 km ja ranta-asemakaavoitettua rantaviivaa noin 16,6 km.

Rantaosayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Vesistöjen rannoille varataan myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

Lisätietoja:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Timo Leskinen, puh. 040 508 9680
Pieksämäen kaupunki, Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
Pieksämäen kaupunki, Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta karttalehti 1/2
Lainvoimainen kaavakartta karttalehti 2/2

Hyväksytty kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:
Viranomaisneuvottelumuistio
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelumuistio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Mitoitustaulukko
– Mitoitustaulukon selite
Mitoitusalueet
Rantaviivojen muuntokertoimet
Luontoselvitys
– Luontoselvityksen liitteet
Meluselvitys
Muinaisjäännösinventointi
Luonnosvaiheen vastineraportti
Rakennusajankohta-analyysi
Ehdotusvaiheen vastineraportti