Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

Sarvikankaan ranta-asemakaavan kumoaminen

Sarvikankaan ranta-asemakaavan kumoaminen on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 4.4.2024 – 6.5.2024 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Kaavan suunnittelualue käsittää tilan 593-874-11-1 (osa). Suunnittelualueen pinta-ala on 25,2 ha. ja se sijoittuu Iso-Lahnasen etelä- ja itärannalle sekä Valkeisen rannalle Pieksämäen luoteisosaan.

Suunnittelualueelta kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ranta-asemakaava Sarvikankaan Tuuli Oy:n aloitteesta Iso-Lahnasen ja Valkeisen alueelta. Alueelle ollaan laatimassa Sarvikankaan tuulivoimahankeen osayleiskaavaa. Alueen maankäytön selventämiseksi ja päällekkäisten kaavojen välttämiseksi ranta-asemakaava kumo-taan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaava-alueelta.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi.

Kuulutus

Kaavakartta (Luonnosvaihe)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake