Asemakaava: TUOPUN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 1.4. – 2.5.2023 välisen ajan. Seuraavaksi kaavahanke etenee kaavaehdotus vaiheeseen, joka on teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä 8.6.2023.

Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopon alueella.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vs. kaavoituspäällikkö, puh. 0400 855 597.

Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavakartta (ehdotus)
Kaavaselostus liitteineen