Asemakaava: TUOPON ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024 § 5. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.4.2024.

Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopon alueella.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vt. tekninen johtaja, puh. 044 588 3223.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta
Lainvoimainen selostus
Viranomaisneuvottelu