Asemakaava: TUOPUN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä kesällä 2023, jonka jälkeen se on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopun alueella.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vt. tekninen johtaja, puh. 044 588 3223.

Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavakartta (ehdotus)
Kaavaselostus liitteineen
Viranomaisneuvottelu
Ehdotusvaiheen vastineraportti