Asemakaava: TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tapparakatu 1-3 asemakaavamuutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähvävillä 1.7.2021 – 20.8.2021 välisen ajan.

Kaava-aineisto on katsottavissa tällä sivulla sekä nähtävillä olon ajan Poleenin kirjastossa, Savontie 13, sekä 26.7. alkaen teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.8.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan muutos laaditaan tontille 593-1-80-20, joka sijaitsee osoitteessa Tapparakatu 1-3. Suunnittelualue sijaitsee keskustassa Pieksäjärven välittömässä läheisyydessä. Tontilla on Pieksämäen pääterveysasema.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää korttelialueen käyttötarkoitus vastaamaan yleiskaavassa asetettua tavoitetilaa. Voimassaolevassa yleiskaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen toiminnan lisäksi alueelle voidaan sijoittaa myös aluetta täydentävää asumista sekä palveluita. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa ainoastaan sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten rakentamisen korttelialueelle. Samalla tarkastetaan korttelialueen rakennusalat, rakennusoikeus sekä autopaikkamitoitus.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma