Asemakaava: HIEKANPÄÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hiekanpäänniemen asemakaavan muutos on tullut vireille ja tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.6.2022 § 83 asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 14.6.2022 -12.8.2022 väliselle ajalle.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 14.6-1.7 ja 25.7-12.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, 4.7-22.7 välisen ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 12.8.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Hiekanpäänniemessä sijaitsevan Nukkekodin suojeluarvot sekä Nukkekodin toiminnan tarvitseman alueen laajuus, rakennusoikeus ja pysäköintitarpeet. Lisäksi tutkitaan nykyisen Tapparakatu 7:n asuinkerrostalon ja sen lähialueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Mahdollisessa täydennysrakentamisessa huomioidaan yleiskaavan suunnitteluohjeet viheryhteyksien ja luontoarvojen osalta.

Suunnittelualue sijoittuu Pieksämäen keskustaan Pieksäjärven rantaan. Alue on pääasiassa Pieksämäen kaupungin ylläpitämää lähivirkistysaluetta. Suunnittelualueen eteläosassa Tapparakatu 7:ssä sijaitsee vuonna 1978 valmistunut II-kerroksien asuinkerrostalo. Kerrostalon itäpuolelle sijoittuu pysäköintialue. Hiekanpäänniemessä sijaitseva vanha Cautonin huvila on rakennettu vuonna 1933, joka sittemmin on siirtynyt (1983) Pieksämäen kaupungin omistukseen nukketeatteriryhmän käyttöön. Asuinkerrostalon ja Nukkekodin väliin jäävällä alueella on kaksi tenniskenttää.

Lisätietoja voi kysyä vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma