FirstFit-menetelmällä halutaan parantaa ensihoitajien toimintakykyä

Käynnissä on valtakunnallinen hanke, jossa Työterveyslaitos, pelastustoimi ja ensihoito kehittävät ensihoitajien toimintakykyä mittaavaa FirstFit-menetelmää. Menetelmän tarkoituksena on motivoida ensihoitajaa huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään.

Tavoitteena on myös tarkastella ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn testitulosten yhteyksiä tuki- ja liikuntaelinten oireisiin sekä sairauspoissaoloihin, koettuun terveyteen ja työkykyyn.

”Ensihoitajan työ on fyysisellä kuormituksella mitattuna keskimäärin kevyttä tai keskiraskasta. Työssä kuitenkin esiintyy myös raskaita työvaiheita, kuten nostamista ja kantamista sekä pitkäkestoista staattista työtä. FirstFit-menetelmän avulla ensihoitajan toimintakykyä voidaan tukea entistä paremmin koko työuran läpi”, toteaa ensihoitopalvelujen tulosaluepäällikkö Marko Pylkkänen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisasta.

FirstFit-menetelmä perustuu testipatteristoon, jolla mallinnetaan ensihoitajan työssä kokemia fyysisiä vaatimuksia. Testeistä kerätään nyt anonyymiä dataa, jonka avulla voidaan määrittää testitulosten arvioinnissa jatkossa käytettävät viitearvot

Eloisan työhyvinvointikoordinaattori Jari Kuusisto on mukana valtakunnallisen FirstFit-hankkeen kehittämisryhmässä. Hän on parhaillaan kokoamassa Etelä-Savon alueella 15 ensihoitajan pilottiryhmää menetelmän testaukseen ja testien viitearvojen keräämiseen.

”Menetelmän testaus on tärkeä vaihe ennen sen vakinaista käyttöönottoa. Onkin erittäin hienoa, että ensihoitajat ovat innolla lähdössä pilottiryhmään mukaan. Ilmoittautuneita on tullut yli kaksinkertainen määrä, mitä ryhmään tarvitaan”, Kuusisto kertoo.

FirstFit-testipatteristo sisältää seuraavat mittaukset:

  • kahvakuulakyykky kahdella 24 kilon kahvakuulalla (kuinka monta kyykkyä ehtii tehdä minuutin aikana, raja-arvoja vielä säädetään)
  • etulankku (kuinka kauan jaksaa pysyä oikeaoppisessa lankussa)
  • käsien puristusvoiman mittaus puristusvoimamittarilla
  • polkupyöräergometritesti (raja-arvoja vielä säädetään)
  • niska-hartiaseudun liikkuvuustesti (seisotaan selin seinää vasten ja nostetaan kädet seinälle pään yläpuolelle; mitataan, paljonko jää rakoa)
  • dynaaminen tasapainotesti (tapainolaudalla kävely, suoritusajan ja virhepisteiden summa)
  • eteentaivutus istuen (taivutus eteenpäin lattialla istuen, mittauksessa käytetään apuna mittalaatikkoa)
  • kehonkoostumusmittaus
  • vyötärönympäryksen mittaus.

Testin suorittanut ensihoitaja saa tuloksistaan henkilökohtaisen palautteen, johon sisältyy esimerkiksi liikunta- ja ravitsemussuosituksia. Tarvittaessa ohjataan laajemmankin elämäntaparemontin tekemisessä. Toimintakyvyn kehittymistä mitataan samalla testipatteristolla seuraavan kerran testituloksista riippuen joko puolen vuoden tai vuoden päästä. Pilottijakson jälkeen pohditaan, mikä tulee jatkossa olemaan testien toistoväli ensihoitajille.

FirstFit-menetelmän kehittämishanke on käynnissä 1.2.2023–31.3.2025, jonka jälkeen menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön Etelä-Savon lisäksi muillakin hyvinvointialueilla.


Lisätietoja:

työhyvinvointikoordinaattori Jari Kuusisto, Eloisa, p. 040 129 5003
ensihoitopalvelujen tulosaluepäällikkö Marko Pylkkänen, Eloisa, p. 040 359 6742