Vammaisneuvosto

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri alueilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, joka voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvostoon voi ottaa yhteyttä, mikäli on havainnut vammaisia henkilöitä koskevia asioita, joita haluaa vietävän eteenpäin.


Pieksämäen kaupungin vammaisneuvosto toimintakaudelle 2021–2025

Vammaisneuvoston puheenjohtaja
Puranen Helena
Taustayhteisö: Pieksämäen seudun Sydänyhdistys ry

Varapuheenjohtaja
Kumpulainen Pertti
Taustayhteisö: Pieksämäen Seudun Diabetesyhdistys ry

Jäsenet

Kesänen Heidi
Taustayhteisö: Paiste ry

Taustayhteisö: Pieksämäen Invalidit ry

Jäppinen Juhani
Taustayhteisö: Pieksämäen seudun Hengitys ry

Saavalainen Helena
Taustayhteisö: Mikkelin seudun kehitysvammaisten tuki ry

Hirvonen Jani
Kaupunginhallituksen edustaja

Anu Pöyhönen, sihteeri
Latomo
Kauppakatu 1
76100 Pieksämäki
044 799 5520 (työ)
anu.poyhonen@pieksamaki.fi

 

Vammaisneuvoston toimintasääntö