Ikäystävällinen yritys ja palvelumuotoilu -työpaja Pieksämäellä

Tapahtuman kotisivut

Pieksämäellä järjestetään ke 22.2.2023 klo 13–17 (Yritystalo, Myllykatu 12) työpaja, jossa saa uusia näkökulmia ikäystävällisten tuote-/palveluratkaisujen kehittämiseen. Valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio, Mastos Oy.

Ikäystävällinen yritys osaa huomioida ikäihmiset tuote- ja palveluvalikoimassaan sekä asiakaspalvelussaan ja siten hyödyntää senioritalouden tuomia mahdollisuuksia. Yli 50-vuotiaiden on todettu olevan uskollinen asiakasryhmä, mikäli tuote- tai palvelutarjonta osuu kohdalleen. Tule työpajaan löytämään uusia näkökulmia ikäystävällisten tuote-/palveluratkaisujen kehittämiseen. Työpaja on osallistava ja sisältää jokaiselle yritykselle sopivia, helposti lähestyttäviä palvelumuotoilun perusmenetelmiä.

Tilaisuus on yrityksille maksuton.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 16.2.2023 mennessä sinikka.mynttinen@xamk.fi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanketta ”Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina” rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, REACT EU:n ESR-toimen­piderahoitus.