Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Toiminta-avustukset

suomi100-logo

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi Suomi 100-vuotta tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen tarkoitetut toiminta-avustukset
Hakumenettely

Avustusanomukset on tehtävä tätä varten laaditulle lomakkeelle tai www.poleeni.fi ja http://www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset/ linkin kautta.  Avustusten 2. hakukierros päättyy 4.4.2017 klo 15.00.

Sähköinen lomake

Lomakkeelle tehty avustushakemus tulee palauttaa Kulttuurikeskus Poleeniin kulttuuritoimistoon, Savontie 13, 76100 Pieksämäki. Hakulomakkeita saa Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista ja Kulttuurikeskus Poleenista sekä www.poleeni.fi

Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413, Tiina.Silvast-Torronen@pieksamaki.fi

Kaupunginhallitus

myöntää toiminta-avustusta  yhdistyksille ja yhteisöille, joiden kotipaikka ja toiminta on Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle ja jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.
HAETTAVANA 31.10.2016 klo 15.00 MENNESSÄ.

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2017.

Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan avustuksiin käsitellessään vuoden 2017 talousarviota. Avustukset julistetaan haettaviksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

Koulutuslautakunta

Nuorisotoimintaan 29 100 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille.

Vuonna 2017 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua.

Vapaa-aikalautakunta

Kulttuuritoimintaan 35 000 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille.

Liikuntatoimintaan 30 000 €.
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille.

Hakumenettely

Avustusanomukset on tehtävä tätä varten laaditulle lomakkeelle ja toimitettava 31.1.2017 kello 15.00 mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 Pieksämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, os. Kauppakatu 1. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:
www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset
www.poleeni.fi
sport.pieksamaki.fi

Anomukset osoitetaan vapaa-aikalautakunnalle tai koulutuslautakunnalle.

Lisätietoja antavat:
Kulttuuri; Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta; Jaana Ruuskanen 0400 855 756 tai Antti Nousiainen 044 799 5556
Nuoriso; Seija Laitinen 044 088 2470

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Toiminta-avustushakulomake

Avustusohje yhteinen.pdf

Maksatuspyyntö- /tilityslomake.pdf

Sähköinen hakemus  Huom. Linkki toimii 31.1.2017 klo 15.00 saakka. Sähköisen hakemuksen pakolliset liitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@pieksamaki.fi. Kirjoita viestin aiheeksi: Toiminta-avustuksen liitteet. Viestissä on mainittava avustusta hakenut yhteisö/henkilö.

Erilliset ohjeet:

Kaupunginhallituksen avustusohje.pdf
Kulttuuritoimen avustusohje.pdf
Liikuntatoimen avustusohje.pdf
Nuorisotoimen avustusohje.pdf