Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuspaikan merkintää on haettava maankäytöstä asemakaava-alueilla sekä muilla rakennusvalvontaviranomaisen erikseen määräämillä alueilla.
Rakennuspaikka merkitään hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti tontille rakennettuihin linja-/lankapukkeihin nauloilla tai vaihtoehtoisesti 4:llä puupaalulla. Samalla rakennuspaikalle tuodaan myös virallinen tasametrikorkeuslukema. Talon sokkelikorkeus on aina sovittava erikseen rakennustarkastajan kanssa.

Sijaintikatselmus suoritetaan sen jälkeen kun rakennus on valmis tai sokkeli on valettu. Sijaintikatselmuksesta ei suoriteta erillistä maksua, kuin siinä tapauksessa, jos rakennuspaikan merkintää ei ole haettu. Hinta on siinä tapauksessa rakennuspaikan merkinnän mukainen.