Starttiraha

Miten haet STARTTIRAHAA – KENELLE starttirahaa myönnetään?

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin kuuluva harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan uutta yrittäjää toiminnan aloitus- ja vakiintumisvaiheessa.

Tukea voidaan myöntää työttömälle, työssä käyvälle, opiskelijalle, ns. sivutoimiyrittäjälle toiminnan laajentuessa päätoimiseksi tai muulle päätoimiseen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvälle. Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto).

Starttirahaa haetaan 6 kk:n jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Enimmäistukiaika on 12 kk.

Starttirahan määrä on:
✓ ensimmäiseltä 6 kk jaksolta 33,78 € / pv eli n. 725 € / kk
✓ seuraava 6 kk jaksolta 33,78 € / pv eli725 € / kk
Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Myöntämisen ehtoja
✓ Hakijalla on riittävät valmiudet alalle ja yrittäjäksi: koulutus, työkokemus, yrittäjäkoulutusta tai yrittäjäkokemus.
✓ Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Starttirahan esteitä
 Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
 Muu tulo, mm. palkka, opintotuki, van[1]hempainpäiväraha, eläkkeet.
 Verovelka tai ulosottovelka.
 Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon.

Näin haet starttirahaa:

  1. Älä rekisteröi yritystä. Tutustu yritystoiminnan suunnitteluun osoitteessa

https://www.suomi.fi/yritykselle tai https://yrityssuomi.fi palvelua tai muuta vastaavaa.

  1. Laadi alustava liiketoimintasuunnitelma käyttämällä

https://www.oma.yrityssuomi.fi palvelua tai vastaavaa liiketoimintasuunnitelma –pohjaa.

  1. Ota yhteys alueesi TE-toimistonstarttiraha-asiantuntijaan.
  1. Ota yhteys ja sovi tapaaminen Konsulttitoimisto Tamora Oy.
  1. Jätä starttirahahakemus sähköisesti www.te-palvelut.fi -sivulla olevan”OMA ASIOINTI”-linkin kautta. Toimita

liitteet asiantuntijan ohjeiden mukaisesti.

  1. TE-palveluiden asiantuntijat kontaktoivatSinua tarvittaessa.

Starttirahahakemuksen liitteeksi:

Muut asiantuntijan pyytämät liitteet.

Päätöksen starttirahasta saat 1 – 4 viikonkuluessa hakemuksen ja kaikkien pyydettyjen liitteiden jättämisestä.

Yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaat………..02950 44020

Alkavan yrittäjyyden asiantuntijat Etelä-Savon TE-toimistossa:

Pieksämäen toimipaikka
Tarja.M.Komulainen
02950 44046
@posti; etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Mikkelin toimipaikka
Ilkka Pulkkinen
02950 44111

Savonlinnan toimipaikka
Hannu Laamanen
02950 44072

Konsulttitoimisto Tamora Oy, Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli
Sauli Käyhkö 044 533 4862 tai sauli.kayhko@tamora.fi
Asiakastapaamiset järjestetään asiakkaan asuinkunnan perusteella.