Starttiraha

Miten haet STARTTIRAHAA – KENELLE starttirahaa myönnetään?

Starttiraha on työ- ja elinkeinopalveluihin kuuluva harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan uutta yrittäjää toiminnan aloitus- ja vakiintumisvaiheessa. Tukea voidaan myöntää työttömälle, työssä käyvälle, opiskelijalle, ns.sivutoimiyrittäjälle toiminnan laajentuessa päätoimiseksi tai muulle päätoimiseen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvälle.
Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto).

Starttirahaa haetaan 6 kk:n jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella. Enimmäistukiaika on 12 kk.
Starttirahan määrä on
– ensimmäiseltä 6 kk jaksolta 33,66 € / pv eli n. 700 € / kk
– seuraava 6 kk jaksolta 33,66 € / pv eli n. 700 € / kk
Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa.

Myöntämisen ehtoja
* Hakijalla on riittävät valmiudet alalle ja yrittäjäksi: koulutus, työkokemus, yrittäjäkoulutusta tai yrittäjäkokemus.
* Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Starttirahan esteitä
* Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
* Muu tulo, mm. palkka, opintotuki, vanhempainpäiväraha, eläkkeet.
* Verovelka tai ulosottovelka.
* Yritystoiminnasta saa heti kohtuullisen toimeentulon.

Näin haet starttirahaa:
1. Älä rekisteröi yritystä. Tutustu yritystoiminnan suunnitteluun osoitteessa www.suomi.fi/yritykselle tai yrityssuomi.fi tai muussa vastaavassa palvelussa.
2. Laadi alustava liiketoimintasuunnitelma käyttämällä www.oma.yrityssuomi.fi palvelua tai muuta vastaavaa lts -pohjaa
3. Ota yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaan.
4. Ota yhteys ja sovi tapaaminen Konsulttitoimisto Tamora Oy:n kanssa, os. Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli, Sauli Käyhkö puh.  044 533 4862 tai sauli.kayhko@tamora.fi. Asiakastapaamiset järjestetään asiakkaan asuinkunnan perusteella.
5. Jätä starttirahahakemus sähköisesti www.te-palvelut.fi -sivulla olevan ”OMA ASIOINTI”-linkin kautta. Toimita liitteet asiantuntijan ohjeiden mukaisesti.
6. Asiantuntijamme kutsuu Sinut tarvittaessa henkilökohtaisesti haastatteluun tai kontaktoi muutoin.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitaan:
* Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma.
* Todistus verojen maksamisesta, minkä saat tilaamalla osoitteesta www.vero.fi/verovelkatodistus tai www.vero.fi/omavero
* Muut asiantuntijan pyytämät liitteet.

Päätöksen saaminen: Päätöksen starttirahasta saat 1 – 4 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.