Kontiopuiston päiväkoti

kontiopuistopk

Kontiopuiston päiväkoti tarjoaa turvallisen kasvu – ja oppimisympäristön 1-6- vuotiaille lapsille. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan lapsen yksilölliset lähtökohdat ja erityistarpeet.

Lasta kannustetaan, tuetaan omatoimisuuteen ja selviytymään ryhmässä toisten lasten kanssa. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemuksien kautta. Tavoitteena on omatoiminen, tasapainoinen ryhmässä toimiva lapsi. Päiväkodin luonnon läheisyys tarjoaa mahdollisuudet luonnon ja ympäristön havainnointiin ja tutkimiseen eri vuodenaikoina. Luonto- ja ympäristökasvatuksen toteutamme lasta kiinnostavalla tavalla esim. ” Mörri” -koulua  apuna käyttäen. Opettelemme myös huolehtimaan ympäristöstä ja suojelemaan luontoa. Luonto- ja ympäristökasvatus on olennainen osa päiväkodin toiminnassa muun toiminnan ohessa.

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019


Ajankohtaista:

Kontiopuiston päiväkoti on suljettu ajalla 25.12.2023 – 7.1.2024

Kontiopuiston päiväkoti

Harjukatu 14, 76100 Pieksämäki

Päiväkodin johtaja Marjut Kantanen
Puh. 044 088 2324
sähköposti: marjut.kantanen@pieksamaki.fi

Varajohtaja Emmi Kantanen, puhelin 044 799 5413
Sähköposti: emmi.kantanen@pieksamaki.fi

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 6.30-17.00

Lape hanke: Pilottiesite

Lapsiryhmät:

Rusinat,1-3 v. puh. 044 588 2343 sähköposti: kpk.rusinat@pieksamaki.fi

Mantelit, 3-4v. puh. 044 588 2341, sähköposti: kpk.mantelit@pieksamaki.fi

Viskarit 5 v. puh 040 159 6922 sähköposti: kpk.viskarit@pieksamaki.fi

Pähkinät, esiopetusryhmä puh. 0400 855 726, Sähköposti: kpk.pahkinat@pieksamaki.fi

 

Lammenkukka, 1-2 v. puh. 0400 855 787, Kirkkotie 16, Jäppilä, sähköposti: lammenkukka@pieksamaki.fi

Lammenkukka, 3-5 v. puh. 0400 855 787, Kirkkotie 16, Jäppilä, sähköposti: lammenkukka@pieksamaki.fi