Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla kunnalla on oikeus siirtää hylätyt ajoneuvot sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle varastoalueelle. Kunnalla on oikeus siirtää lähi- tai varastosiirrolla myös kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat ajoneuvot, pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot sekä sellaiset ajoneuvot, joiden pysäköinnistä aiheutuu tien käytölle huomattavaa haittaa. Rengaslukon vaihtoehtona kunnalla on oikeus siirtää yli kaksi vuorokautta virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot sekä sellaiset virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot, joilla tehdyistä pysäköintivirheistä on viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.
Kunta voi siirtää ajoneuvon yksityiseltä alueelta tai tieltä vain yksityisen alueen tai tien omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Siirtoa pyytänyt yksityisen alueen tai tien omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetään varastosiirrosta kirjallinen päätös, jos ajoneuvon omistaja tai haltija on selvitettävissä. Varastoon siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla Pieksämäen kaupungintalolla, mikäli omistajaa ei tiedetä.
Varastoon siirretyt ajoneuvot ovat noudettavissa kaupungin varastoalueelta, osoitteesta  Alasinkatu 1, yhden kuukauden ajan kuuluttamispäivästä tai kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. Ajoneuvot luovutetaan virka-aikana ja siirto- ja varastointikulut maksamalla. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä. Noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Pieksämäen kaupungille. Romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.
Pieksämäen kaupungin alueella hylättyjen ajoneuvojen siirtämisestä vastaa kunnallistekniikka. Tiedustelut, pyynnöt ja ilmoitukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)pieksamaki.fi. Kiireelliset ilmoitukset ja tiedustelut voi ilmoittaa myös Jari Nykänen, puh. 044 588 3222.

Romuajoneuvojen vastaanotto

Henkilö- ja pakettiauton omistaja voi toimittaa ajoneuvonsa kustannuksitta romuautojen vastaanottopisteisiin. Käytöstä poistettujen, romutettavien ajoneuvojen kierrätyksestä huolehtii http://www.autokierratys.fi Sen vastaanottopisteissä romuauto otetaan maksutta vastaan ja poistetaan rekisteristä. Ajoneuvon omistaja huolehtii auton toimittamisesta vastaanottopaikkaan.
Vastaanottopisteessä auton asiapaperi- sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot tarkastetaan. Omistajalla on ainoastaan oikeus romuttaa ajoneuvo.

Pieksämäen ajoneuvojen valtuutettu vastaanottopiste T:mi Jarmo Teittinen puh. 040 548 6273 (Stena, Suomen autokierrätys)