Liikenneväylät

PMK_Huvilakatu_2_100

LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO

Kadut ja väylät on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteen koostumuksen, toiminnallisen luokan ja geometrian mukaan. Kadut kuntoon- ohjelmassa on esitetty kunnossapidon laatuvaatimuksia ja kenelle katualueen kunnossapito kuuluu. Katujen kunnossapitoluokitus kartan voi nähdä täältä. Katualueiden kunnossa ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Pieksämäellä katuviranomainen.

Jos tontin omistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kaupungille tai poliisille ja tarvittaessa hänen on varoitettava muuta liikennettä. Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa (turvallisena ja esteettömänä).

Pieksämäen kaupunki vastaa siirrettyjen ajoneuvojen säilytyksestä ja luovutuksesta.

 

JALKAKÄYTÄVIEN KUNNOSSAPITOProcessed with VSCOcam with m3 preset

Jalkakäytävien kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Pieksämäen kaupungilla on kartta kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokituksesta, mikä on nähtävissä täältä. Kunnossapitovastuu jakautuu kunnan ja tontinomistajan kesken. Tämä on nähtävissä Kadut kuntoon- ohjelmassa.

 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KATUSUUNNITELMAT

Vangasjärven asemakaavan laajennusalueen katusuunnitelmat Vangasjärventien jatkeesta ja Perhokujasta ovat julkisesti nähtävillä  17.2. – 2.3.2020 rakennusasetuksen 9 luvun 43 §:n mukaisesti.

Kuulutus
Vangasjärventien jatkeen katusuunnitelma
Perhokujan katusuunnitelma
Vangasjarven asemakaavan laajennusalueen katujärjestelyt, yhdistelmä