Liikenneväylät

PMK_Huvilakatu_2_100

LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO

Kadut ja väylät on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteen koostumuksen, toiminnallisen luokan ja geometrian mukaan. Kadut kuntoon- ohjelmassa on esitetty kunnossapidon laatuvaatimuksia ja kenelle katualueen kunnossapito kuuluu. Katujen kunnossapitoluokitus kartan voi nähdä täältä. Katualueiden kunnossa ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Pieksämäellä katuviranomainen.

Jos tontin omistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kaupungille tai poliisille ja tarvittaessa hänen on varoitettava muuta liikennettä. Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa (turvallisena ja esteettömänä).

Pieksämäen kaupunki vastaa siirrettyjen ajoneuvojen säilytyksestä ja luovutuksesta.

 

JALKAKÄYTÄVIEN KUNNOSSAPITOProcessed with VSCOcam with m3 preset

Jalkakäytävien kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Pieksämäen kaupungilla on kartta kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokituksesta, mikä on nähtävissä täältä. Kunnossapitovastuu jakautuu kunnan ja tontinomistajan kesken. Tämä on nähtävissä Kadut kuntoon- ohjelmassa.

 

YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELY

Pieksämäen kaupungin yleisillä alueilla tehtävissä töissä noudatetaan yleisten alueiden työohjetta ja katualueilla sekä muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä peritään taksan mukaiset maksut.

Yleisillä alueilla tehtävien töiden määräykset ja ohjeet on laadittu noudatettaviksi kaikissa kunnan yleisillä alueilla tehtävissä töissä. Niiden tarkoituksena on pitää yleiset alueet mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja ohjata toimintaa niin, että töistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Periaatteena on, että yleisillä alueilla ei tehdä töitä ilman kunnan päätöstä, paitsi vikakorjaustilanteissa, ja kaikista maahan jäävistä rakenteista on oltava suunnitelma ja jälkimittaus.

Kaduilla ja yleisillä alueilla työskentely on luvanvaraista. Sijoittamissopimus, katulupa ja muun käytön luvat haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta.

 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KATUSUUNNITELMAT