Vireillä ja nähtävillä olevat suunnitelmat

VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KATU-JA PUISTOALUEIDEN SUUNNITELMAT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN ALUEELLA

Sivulle on koottu tietoa vireillä ja nähtävillä olevista katu- ja puistosuunnitelmista.

Vireillä ja nähtävillä olevat suunnitelmat / 28.04.2022

Katusuunnitelma: Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalue

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 päättänyt asettaa Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien risteysalueen katusuunnitelman julkisesti nähtäville 4.5. – 19.5.2022 väliseksi ajaksi. Katusuunnitelman asiakirjat ovat nähtävillä teknisen toimen neuvonnassa Kanttilassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi . Muistutukset suunnitelmaan voi toimittaa 19.5.2022 klo 15 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki, Kirjaamo, Kunnallistekniikka, PL 125, 76101 Pieksämäki... Lue lisää