SEUNALANTIEN KOROTETTUJEN SUOJATEIDEN SUUNNITELMAT

Seunalantielle Naarajärvelle on suunniteltu rakennettavaksi kolmeen eri kohtaan korotetut suojatiet. Suunnitelmat ovat nähtävillä  21.9.2023 – 5.10.2023 välisen ajan Pieksämäen kaupungin nettisivuilla ajankohtaista-osiossa sekä teknisen toimen neuvonnassa osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Lausunnot ja muistutukset suunnitelmiin on toimitettava 5.10.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki/ Kirjaamo/ Kunnallistekniikka, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköpostilla kirjaamo@pieksamaki.fi

Korotetut suojatiet on suunniteltu turvaamaan kevyenliikenteen käyttäjiä tienylityksissä Seunalantiellä. Alueella liikkuu paljon kouluikäisiä kävelijöitä ja pyöräilijöitä ja Seunalantiellä moottoriajoneuvojen nopeudet nousevat usein korkeiksi. Suojateiden korokkeet on suunniteltu rakennettavaksi riittävän pitkäksi sekä ne luiskattaisiin siten, että ajoneuvojen liikenteen sujuvuus ei kärsi liikaa

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, p. 044 588 3223.

Kuulutus

Liite 1: Seunalantie Karkkulantie
Liite 2: Seunalantie Routiontie
Liite 3: Seunalantie Taavantie
Liite 4: Korotetun suojatien malli