SAVONTIEN KATUSUUNNITELMAT VÄLILLÄ KALEVALANKATU-HUVILAKATU

Savontien katusuunnitelmat välillä Kalevalankatu-Huvilakatu ovat nähtävillä rakennusasetuksen 9 luvun 43 §:n mukaisesti 28.5 – 11.6.2024 välisen ajan teknisen toimen neuvonnassa osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivulla www.pieksamaki.fi ajankohtaista-osiossa. Lausunnot ja muistutukset suunnitelmiin on toimitettava 11.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki/ Kirjaamo/ Kunnallistekniikka, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköpostilla kirjaamo@pieksamaki.fi

Savontie on olemassa oleva peruskorjattava kokoojakatu, joka ulottuu Keskuskadusta – Kuopiontielle. Katu on peruskorjauksen tarpeessa niin katurakenteen kuin katualueella olevan tekniikankin osalta. Savontien pohjoisreunaan on suunniteltu yhdistetty jalankulku – pyörätie ja eteläreunaan jalankulkuväylä. Kadun päällysrakenne on suunniteltu asfaltista ja katurakenteessa oleva kunnallistekniikka uusitaan.

Lisätietoja antaa vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

Kuulutus
Liite 1: Asemapiirustus
Liite 2: Liikennetekniset poikkileikkaukset
liite 3: Pituusleikkaus