ASEMAKADUN JA ASEMAN YLEISTEN ALUEIDEN MUUTOSSUUNNITELMAT

Katusuunnitelmat Asemakadulle, aseman alueen pysäköintipaikoille sekä linja-autolaitureille ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävillä 12.6-26.6.2023 välisen ajan tällä sivulla sekä teknisen toimen neuvonnassa osoitteessa Vilhulantie 5 Naarajärvi.

Lausunnot ja muistutukset suunnitelmiin on toimitettava 26.6.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella Pieksämäen kaupunki/ Kirjaamo/ Kunnallistekniikka, PL 125, 76101 Pieksämäki tai sähköpostilla kirjaamo@pieksamaki.fi

Asemakadun alkuosalla katulinjaus ja kadun korot ovat pysyneet pääsääntöisesti nykyisellään. Asemarakennuksen sisäänkäynnin kohdalle on suunniteltu korotus hidastamaan ajonopeuksia, samoin Myllykadun suojatie on suunniteltu korotettuna. Suunnittelualueella suurimmat muutokset on tehty linja-autolaitureiden sijoitteluun ja samalla on suunniteltu uusi pysäköintipaikka aseman aukion pohjoispäähän. Asemakadun korko ja tasausviivat pysyvät pääosin nykyisessä tasossa.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, p. 044 588 3223.

Kuulutus

Työselostus
Liite 1: Asematorin aluesuunnitelma osa 1
Liite 2: Asematorin aluesuunnitelma osa 2
Liite 3: Katukorot ja pituusleikkaukset
Liite 4: Liikenteenohjauksen suunnitelmakartta