Kaupungin kiinteistöjen rakennuttaminen

pieksamaki_vet_ulkoa3_150414

Tukipalvelut – tulosalue vastaa kaupungin toimitilojen rakennuttamistehtävistä.

Olemassa olevien rakennusten, pinta-alaltaan yli 100 000 m2 ja näissä tapahtuvien vuosikorjausten, pitkäjänteinen korjaaminen ja kunnosta huolehtiminen vaatii oman osansa monien työpanoksesta. Kaupunki käyttää rakennusten vuosikorjauksiin vuositasolla keskimäärin lähes noin miljoona (1) euroa. Sen lisäksi tulevat suuremmat perusparannuskorjaukset ja uudisrakennuskohteet.