Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelu on Pieksämäen kaupungin tekniseen toimeen kuuluva yksikkö, joka työllistää noin 90 vakituista työntekijää.  Siivouspalvelut tuottavat palveluja kaupungin kaikille hallintokunnille ja perusturvan yhteistyökumppaneille. Tuotamme seutukunnalle laadukkaita ravitsemispalveluja kilpailukykyisin hinnoin. Seuraamme ravitsemissuosituksia ja valmistamme ruuan suositusten mukaisesti, ottamalla huomioon myös asiakaskunnan ikärakenteen.

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas. Henkilöstömme on voimavara, jonka kanssa yhteistyössä luomme toimivan työyhteisön. Kehitämme yksikköämme tulevaisuuden haasteiden mukaisesti tiiminä työskennellen.


RUOKAPALVELUT 

Ruokaradalla tuotetaan noin 3400 ateriaa tai aterian osaa vuorokaudessa. Viikonloppuisin sekä juhlapyhinä valmistetaan vuorokaudessa noin 700 ateriaa. Valmistamme ruokaa sairaalalle, palvelutaloille ja henkilöstöruokailuun. Tuotamme myös kaupungin koulujen ja päiväkotien ruokailut. Kokonaissuoritteita vuodessa on noin 950 000 ateriaa/ aterian osaa.

Keskuskeittiöllä työskennellään vuoden kaikkina päivinä. Työvuorot vaihtelevat klo 06.00-16.00 välillä. Lounaita valmistetaan 2400 annosta. Ruokaradalta lähetetään ruokaa 26 eri kohteeseen. Kotipalveluaterioita lähetään noin 30 henkilölle arkisin. Viikonlopun kotipalveluateriat kuljetetaan perjantaina jäähdytettynä. Valmistamme tilauksesta kaupungin sisäiset vierastarjoilut ja kaupungintalon kokoustarjoilut. Dieettikeittiö toimittaa asiakkaiden erityisruokavaliot.

Meillä on ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta, joka valmistaa ruokaa reseptiikan mukaisesti. Kaikki valmistamamme ateriat tehdään korkeatasoisista elintarvikkeista. Hankintasopimuksissa on huomioitu pitkälle kotimaiset lihatuotteet, maitotaloustuotteet ja marjat. Salaateissa käytetään kotimaisia tuotteita satokauden mukaan. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan asiakasryhmien erityistarpeet ja teemme yhteistyötä terveysvalvonnan kanssa. 


Katso kaupungin Oiva-raportit.


SIIVOUSPALVELUT

Henkilöstömme huolehtii sairaalalla siivouksen lisäksi myös osaston ruoanjakelusta, potilaskuljetuksista, vuodehuollosta, tekstiilihuollosta, osasta välinehuollon tehtävistä ja apuvälineiden puhdistuksesta. Sairaalan osastolla ja poliklinikalla tehdään viikonlopputyötä. Palvelutaloilla työskennellään arkisin. Kaupungin siivouskohteina on koulut, päiväkodit, virastot ja liikuntapaikat. Työtä tehdään pääsääntöisesti arkisin, uimahallilla on myös pyhätyötä.

Siivouksen laatua seurataan Hygicult testeillä, siivoussuunnitelmilla ja laadun arviointikierroksilla. Siivouksen eri kohteet on mitoitettu ATOP- siivoustyön mitoitusohjelmalla, jotta siivous vastaa nykypäivän vaatimuksia. Mitoituksen tarkoituksena on varmistaa, että siivouskustannukset vastaavat todellisia kuluja ja työaika on riittävä tehtävien tekemiseen. Samalla saadaan varmistettua, että siivous on tehokasta ja puhtaustasovaatimusten mukaista.

Siivottavaa alaa oli vuonna 2019 yhteensä noin 63 000 neliötä. Siivoustyö on monipuolista, itsenäistä ja vaihtelevaa. Työskentelyn apuna on uusia yhdistelmäkoneita, mikrokuitutuotteita ja vedettömän siivouksen menetelmät.

Tehokkuuden ja laadun mittarit ovat työssämme tulleet tutuiksi, siivouksessa tärkeimpänä mittarina ovat hinta/neliö ja ruokapalvelussa suoritteen hinta. Toiminta-ajatuksenamme on, että Pieksämäen kaupungin ruoka- ja siivouspalveluyksikkö on huippuyksikkö, jossa on asiakaslähtöinen palvelu, talous ennakoitavissa ja tasapainossa. Pystymme tarjoamaan oppilaitosharjoittelijoille erilaisia ja monimuotoisia työssäoppimiskohteita osaavan henkilökunnan ohjauksessa niin ruoka- kuin siivouspalveluissa. Ydintehtävämme on tuottaa seutukunnalle laadukkaita ruoka- ja siivouspalveluja tuloksellisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden kanssa.


Tervetuloa meille töihin!

Ruoka- ja siivouspalveluissa on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia alan koulutusta omaaville.

Kysy lisää:

Harri Santala ruokapalvelupäällikkö puh. 050 531 1506
Anne Tuomaala siivouspalvelupäällikkö puh: 044 588 3502