Toimistopalvelut

postinlajittelu

 

Pieksämäen kaupungin toimistopalveluiden tehtävänä on vastata ja huolehtia toimistopalveluiden tuottamisesta taloudellisesti ja tehokkaasti kaupungin omille hallintokunnille. 

Vuosibudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Pieksämäen toimistopalvelut toimivat niin sanotun henkilöstövuokrausperiaatteen mukaan, jossa eri tulosyksiköt tekevät toimistopalveluiden kanssa erilliset sopimukset tarvitsemistaan työntekijöistä ja heidän työpanoksestaan. Pienimmillään tämä vuokratun työpanoksen määrä on voinut yhden yksikön osalta olla jopa vain kaksi prosenttia työntekijän kokonaistyöajasta. Toimistopalveluita vuokraavia vastuualueita ovat: konsernihallinto 9,2 henkilötyövuotta, perusturva 24,39 htv, sivistystoimi 11 htv ja tekninen toimi 3,55 htv. Kaupungin organisaation ulkopuolelle on vuokrattu 0,15 henkilötyövuotta ja pääasiassa osastonsihteereiden sijaistamista varten on palkattu yksi vakituinen toimistosihteeri.
Työntekijät voivat tehdä töitä eri tulosyksiköille, joten Pieksämäen toimistotyöntekijät ovat pääosin moniosaajia, jotka pystyvät työskentelemään yli eri hallintokuntarajojen.

Yhteystiedot

Toimistopalvelupäällikkö
Anu Pöyhönen
anu.poyhonen@pieksamaki.fi