Jätehuolto

Kunnille kuuluu vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. 

Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä.  Jätehuollon tavoitteista ja jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelaissa.  Lain mukaan kunnille kuuluu vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta.  Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät  voidaan jakaa viranomaistehtäviin ja palvelutehtäviin.  Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät.

Jätehuollon järjestämisen viranomaisasiat

Pieksämäellä jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukko Oy:n toimialueen kuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta.  Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät.  Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista:

– jätehuoltomääräysten hyväksyminen

– jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusten ja poikkeamishakemusten käsitteleminen

– jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksua koskevien hakemusten käsittely

– jätehuollon palvelutasosta päättäminen

– jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumisen seuraaminen

Jätelautakunnan tehtävänä on myös seurata jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan.

Savo-Pielisen jätelautakuntaan valitaan 11 jäsentä seutukunnittain.  Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä.

Lisätietoja jätelautakunnasta ja sen toiminnasta: Savo-Pielisen jätelautakunta, www.jatelautakunta.fi .

Kiinteistön jätehuolto

Kaupunki on järjestänyt jätehuollon asumisessa syntyvälle ja sitä vastaavalle jätteelle  perustamalla yhdessä 16 muun kunnan kanssa kunnallisen jäteyhtiön Jätekukko Oy:n .  Jätekukko Oy hoitaa järjestetyn jätteen kuljetukset, ylläpitää jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja sekä vastaa jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta.  Kaikilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä ja julkisen hallinnon kohteilla on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.  Liittyminen hoidetaan ottamalla yhteyttä jätehuollon palvelutehtävistä vastaavaan jätehuoltoyhtiöön Jätekukko Oy:n.

Liittymislomakkeita ja lisätietoa liittymistavoista ja laskutuksesta löydät Jätekukko Oy:n sivuilta www.jatekukko.fi.

Lisätietoa mm. liittymisvelvollisuudesta, jätteiden lajitteluvelvoitteista sekä jätteiden keräysvälineistä ja keräyspaikoista löydät Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräyksistä ja Jätekukko Oy:n sivuilta www.jatekukko.fi .

Lajitteluasema

Lajitteluaseman yhteydessä oleva risujen ja biojätteen vastaanottopaikka on auki vain lajitteluaseman aukioloaikoina.
Pieksämäen lajitteluasema on tällä hetkellä suljettu rakennustöiden vuoksi. Nykyisen lajitteluaseman paikalle nousee uusi katettu asema vielä 2021 vuoden aikana. Asiakkaille tarjotaan aseman kiinnioloajalle korvaavia palveluita. Katso tarkemmin www.jatekukko.fi/pieksamaki

Jätelain periaatteiden mukaisesti jokaisen on toiminnassaan pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä.

Kesällä 2021 puutarhajätteen ja risujen vastaanotto tapahtuu Luhtikadulla Kartta puutarhajätteen vastaanottopaikalle. Puutarhajätteen ja risujen vastaanotto alkaa maanantaina 19.4.21 klo 10.00.

Vastaanottoajat ovat maanantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 10-14 ja 14.30-18. Lisätietoja antaa katupäällikkö Mika Ukkonen p. 040 184 7025 ja kaupungin puutarhuri Henna Järvinen p. 040 627 6744.

Jätehuollon valvonta

Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä opastaa koti- ja suurtalouksia, teollisuutta ja liikeyrityksiä jätehuollon kysymyksissä, joita ovat mm. jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, lajittelu, uudelleenkäyttö, kierrätys, kompostointi ja vaarallisten jätteiden (aiemmin ongelmajätteiden) toimittaminen käsittelyyn.

Pieksämäen kaupungin jätehuollon valvontatehtäviä hoitaa Keski-Savon ympäristötoimi.

Roskaamisasioissa ym. jätehuollon kysymyksissä yhteyshenkilö on ympäristösihteeri Hanna Kakriainen.

Yhteystiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 KUOPIO
sähköposti: jatelautakunta@kuopio.fi
puh. 017 185 668
www.jatelautakunta.fi

Keski-Savon ympäristötoimi
PL 4 (Savonkatu 39)
79101  LEPPÄVIRTA
www.keskisavonymparistotoimi.fi

Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi
asiakaspalvelu: puh. 017 368 0152, sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi

Jäteasema
Puhdistamontie 1
76100 Pieksämäki
– auki maanantaina klo 10-18, keskiviikkona klo 10-18 ja perjantaina klo 10-17
– puh. 017 368 0152, sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi
https://www.jatekukko.fi/pieksamaki