Jätehuolto

Kunnat vastaavat jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvien jätteiden sekä siihen rinnastettavan kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. 

Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä.  Jätehuollon tavoitteista ja jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelaissa.  Lain mukaan kunnat vastaavat jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvien jätteiden sekä siihen rinnastettavan kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta.  Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät  voidaan jakaa viranomaistehtäviin ja palvelutehtäviin.  Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät.

Jätehuollon järjestämisen viranomaisasiat

Pieksämäellä jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa kuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta.  Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät.  Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista:

– jätehuoltomääräysten hyväksyminen
– jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusten ja poikkeamishakemusten käsitteleminen
– jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksua koskevien hakemusten käsittely
– jätehuollon palvelutasosta päättäminen
– jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumisen seuraaminen

Jätelautakunnan tehtävänä on myös seurata jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan.

Savo-Pielisen jätelautakuntaan valitaan 11 jäsentä seutukunnittain.  Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä.

Lisätietoja jätelautakunnasta ja sen toiminnasta: Savo-Pielisen jätelautakunta, www.jatelautakunta.fi


Kiinteistön jätehuolto

Kaupunki on järjestänyt jätehuollon asumisessa syntyvälle ja sitä vastaavalle jätteelle  perustamalla yhdessä 14 muun kunnan kanssa kunnallisen jäteyhtiön Jätekukko Oy:n .  Jätekukko Oy hoitaa järjestetyn jätteen kuljetukset, ylläpitää jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja sekä vastaa jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta.  Kaikilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä sekä kunnallisen hallinnon kohteilla on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.  Liittyminen hoidetaan ottamalla yhteyttä jätehuollon palvelutehtävistä vastaavaan jätehuoltoyhtiöön Jätekukko Oy:n.

Tietoa jätehuoltoon liittymisestä ja laskutuksesta löydät Jätekukko Oy:n sivuilta www.jatekukko.fi.

Lisätietoa mm. liittymisvelvollisuudesta, jätteiden lajitteluvelvoitteista sekä jätteiden keräysvälineistä ja keräyspaikoista löydät Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräyksistä ja Jätekukko Oy:n sivuilta www.jatekukko.fi


Lajitteluasema

Voit tuoda Pieksämäen lajitteluasemalle mm. vaaralliset jätteet, puujätteet, metallit, rikkinäiset huonekalut ja rakennusjätteet. Jätekukko Oy huolehtii jätteen asianmukaisesta käsittelystä ja hyödyntämisestä.

Pieksämäen lajitteluaseman aukioloajat
Puhdistamontie 1

Henkilökunta palvelee
ma klo 10–18
ke klo 10–18
pe klo 10–17

Lajitteluasema avoinna itsepalveluna
ma, ke klo 18–20
pe klo 17–20
la klo 10–20

Jätelain periaatteiden mukaisesti jokaisen on toiminnassaan pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Puutarhajätteitä ei oteta lajitteluaseman alueelle.


Puutarhajätteiden ja risujen vastaanotto

Puutarhajätteen ja risujen vastaanotto Luhtikadulla aukeaa 3.5.2023 klo 10 ja on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–18.

Huom. vastaanottoalue on suljettu klo 14–14.30 henkilökunnan lounastauon ajan.

Risulaani on kiinni tältä kaudelta. Avataan jälleen keväällä 2024.

Kartta puutarhajätteen vastaanottopaikalle.

Lisätiedot

Katupäällikkö puh. 040 184 7025
Kaupunginpuutarhuri puh. 040 627 6744


Jätehuollon valvonta

Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä opastaa koti- ja suurtalouksia, teollisuutta ja liikeyrityksiä jätehuollon kysymyksissä, joita ovat mm. jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, lajittelu, uudelleenkäyttö, kierrätys, kompostointi ja vaarallisten jätteiden (aiemmin ongelmajätteiden) toimittaminen käsittelyyn.

Pieksämäen kaupungin jätehuollon valvontatehtäviä hoitaa Keski-Savon ympäristötoimi.

Roskaamisasioissa ym. jätehuollon kysymyksissä yhteyshenkilö on ympäristösihteeri, p. 044 368 6729.


Yhteystiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 KUOPIO
sähköposti: jatelautakunta@kuopio.fi
puh. 017 185 668
www.jatelautakunta.fi

Jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 1.11.2022 alkaen

Keski-Savon ympäristötoimi
PL 4 (Savonkatu 39)
79101  LEPPÄVIRTA
www.keskisavonymparistotoimi.fi

Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi
asiakaspalvelu: puh. 017 368 0152, sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi

Lajitteluasema
Puhdistamontie 1
76100 Pieksämäki
– auki maanantaina klo 10-18, keskiviikkona klo 10-18 ja perjantaina klo 10-17
– puh. 017 368 0152, sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi
https://www.jatekukko.fi/pieksamaki