Vesihuolto

vesihuolto

Pieksämäen Vesi Oy on Pieksämäen kaupungin omistama osakeyhtiö. Pieksämäen Vesi liikelaitos perustettiin kuntaliitoksen yhteydessä v. 2007 huolehtimaan noin 3 800 asiakkaan (n. 18 000 henkilön) vesihuollon palveluista. Pieksämäen Vesi Oy aloitti toiminnan v.2016.

Lue lisää Pieksämäen Veden sivuilta www.pieksamaenvesi.fi

Mittarilukemien syöttö – Hinnasto – Yhteystiedot

logo oy_RGB (3)

Jäppilän seudun vesiosuuskunta, www.jappilanvesiosuuskunta.fi

Majavan vesiosuuskunta, www.vesiosuuskuntamajava.fi

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty hyväksyttyjen suunnitelmien ja kyselyjen perusteella.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty hyväksyttyjen suunnitelmien ja kyselyjen perusteella alueille, joille on taloudelliset edellytykset rakentaa keskitetty vesihuoltojärjestelmä tai se on terveydellisistä syistä perusteltua.

Jätevesiverkoston kehittämissuunnitelman kartta ja selostus:
kartta.pdf
selostus.pdf

Puhtaan veden verkoston kehittämissuunnitelman kartta ja selostus:
kartta.pdf
kehittamissuunnitelman_teksti

 

Kaupunginvaltuuston päätös ja tiivistelmä vesihuollon kehittämissuunnitelmasta:

kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2012 32 §.pdf
tiivistelmä vesihuollon kehittämissuunnitelmasta.pdf

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueiksi on määritetty alueet, joissa on vesi- ja viemäriverkosto tai se on terveydellisistä syistä tarpeen.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alue-ehdotus on laadittu vesihuoltolain periaatteiden  mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueiksi on määritetty alueet, joissa on vesi- ja viemäriverkosto tai se on terveydellisistä syistä tarpeen. Vesilaitoksen toiminta-alueisiin on sisällytetty asema-kaava-alueet sekä haja-asutusalueella verkoston ympäriltä n. 100 m alueella olevat alueet.

 

Jätevesiverkoston toiminta-alueiden kartat ja selostus:

kartta_21, Pieksämäki-Naarajärvi.pdf
kartta_22,_Rummukka-Syvänsi.pdf
kartta_23,_Maavesi.pdf
selostus.pdf

Puhtaan veden verkoston toiminta-alueiden kartat ja selostus:

kartta 10, Niskamäki-Kylmämäki.pdf
kartta 11, Pieksämäki.pdf
kartta_12, Jäppilä.pdf
kartta_13, Maavesi-Vehmaskylä.pdf
kartta_14, Virtasalmi.pdf
selostus.pdf

Kaupunginvaltuuston päätös ja tiivistelmä vesihuollon toiminta-alueista:

Kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2012 33 §.pdf
Tiivistelmä vesihuoltolaitosten_toiminta-alueista.pdf

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jari Nykänen, p. 044 588 3222, sähköpostiosoite jari.nykanen@pieksamaki.fi