Pelastustoimi

Pelastusviranomaisten suorittama opastus, neuvonta ja asiantuntija-apu

Pelastusviranomaiset opastavat ja neuvovat palo- ja pelastustoimea koskevissa asioissa sekä antavat asiantuntija-apua suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, rakennuttajille ja rakentajille.

Sammuttamisen ja pelastamisen lisäksi pelastuslaitos hoitaa myös sairaankuljetustoimintaa sekä pelastaa veden varaan joutuneita.

Pelastusviranomaiset ja nuohoojat toimivat yhteistyössä.

Etelä-Savon pelastuslaitos, www.espl.fi

 

Pieksämäen paloasemaryhmä
Selkiöntie 4,  76100 Pieksämäki

palotarkastus, koulutus, tiedotus/valistus, puh. 0201 33 44 68

 

Nuohousasioista löytyy lisätietoa osoitteesta www.espl.fi -> palvelut -> nuohous.