Biojätteen lajitteluvelvoite edellyttää kiinteistön omistajilta toimia – useita vaihtoehtoja tarjolla

Uudistuneen jätelain myötä biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi 30.9.2024 myös pientaloissa. Jätekukon toimialueella velvoite koskee Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala–Vuorela-taajamaa.

Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun 

1. Biokimppa lähinaapureiden kanssa (ilmoita viimeistään 30.6.2024)
2. Oma biojäteastia (ilmoita viimeistään 30.6.2024)
3. Kotikompostointi (ilmoita viimeistään 30.9.2024)

Biojätteen lajittelusta voit tehdä jo nyt ilmoituksen sähköisesti, vaikka aloittaisitkin lajittelun myöhemmin.
Tee ilmoitus Biottajat -sivuilla.

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite on 65 % vuonna 2035. Biojätteen kierrätyksellä on tärkeä rooli tavoitteeseen pääsemisessä. Sekajätteen määrä vähenee ja biojätteestä saadaan raaka-ainetta kotimaisiin kierrätyslannoitteisiin ja energiantuotantoon.

Lisätietoa: Jätekukko verkkosivuilla