Eloisan kolmannet yt-neuvottelut vähentävät 87 tehtävää

Vuoden kolmannet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Etelä-Savon hyvinvointialueella. Yhteensä 87 tehtävään kohdistuvat sopeutukset tuottavat noin 3,5 miljoonan euron palkkakustannusten vähenemisen.

Eloisan viranhaltijajohto esittää henkilöstöön kohdistuvista sopeutustoimista kertyvät kustannusten vähentämiset ensi vuoden talousarvioon. Aluehallitus käsittelee esityksiä 27.11. Lopullisen talousarvion hyväksyy aluevaltuusto 11.12.

Kaikkiaan yhteistoimintaneuvotteluihin sisältyneet eri toimenpiteet tuottavat noin 6,8 miljoonan euron säästöt.

Lähtökohta neuvotteluille oli, että vuodelle 2024 kohdistuva palvelutuotantosuunnitelman mukainen reilu 20 miljoonan euron säästötavoite ei riitä. Kuluvalle vuodelle 2023 on jo ennusteen mukaan syntymässä noin 50 miljoonan euron alijäämä.

Eloisa lähtee vuoteen 2024 tilanteesta, jossa palvelutuotantosuunnitelmasta syntyvien säästöjen lisäksi tarvitaan 50 – 120 miljoonan euron lisäsäästöt.

  • Nyt käydyt neuvottelut olivat monella tapaa vuoden raskaimmat. Joudumme taloustilanteen vuoksi monien muiden toimenpiteiden ohella myös irtisanomisiin, määräaikaisten työsuhteiden lopettamisiin ja eläkepoistuman mittavaan hyödyntämiseen. Olen todella pahoillani sekä lähtevien että jäävien puolesta. Tämä tietää nimittäin myös monille Eloisaan jääville lisää tehtäviä, arvioi hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Irtisanomisuhka 18 tehtävään

Irtisanomisuhka kohdistuu kaikkiaan 18 tehtävään ja näissä tehtävissä toimiviin henkilöihin. Irtisanomisten välttämiseksi Eloisa selvittää vielä mahdollisuudet sijoittaa henkilöt toisiin tehtäviin. Irtisanomiset toteutetaan aluevaltuuston talousarviopäätöksen saavutettua lainvoimaisuuden tammikuun loppupuolella.

Avoinna olevia tehtäviä jätetään täyttämättä 11.

Pääsääntöisesti sopeutustoimia on kohdennettu johto-, päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä konsernipalvelujen ja muiden toimialojen hallinnollisiin asiantuntijatehtäviin.

  • Olemme karsineet hyvinvointialueen johtoa kovalla kädellä koko vuoden ajan. Jo hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa useita kymmeniä johtamistehtäviä vähennettiin ja nyt edelleen näiden yt-neuvottelujen lopputuloksena kaikista sopeuttamistoimien kohteena olevista 15 prosenttia on johtotehtäviä, kertoo Seppälä.

Aiemmin vuoden 2023 aikana palvelujen tuotantosuunnitelman mukaisesti on jo jätetty johtavia virkoja täyttämättä 1,7 miljoonan euron edestä. Mikäli näiden yt-neuvotteluiden tulos hyväksytään luottamuselimissä, on Eloisa vähentänyt kaikkiaan 155 työpaikkaa tämän vuoden yt-neuvotteluissa. Vähennykset ovat painottuneet hallintoon, johtoon ja asiantuntijatehtäviin.

Hyvinvointialueen lakisääteinen palvelutuotanto pyritään pitämään niin normaalina kuin mahdollista, eikä asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta missään tilanteessa.

Hoitotehtäviin ja hoito- ja palveluprosessiin sekä pelastustoimintaan olennaisesti kytkeytyviin tehtäviin (esimerkiksi lakisääteiset tehtävät ja tehtävät, joissa on mitoitus, järjestämisvastuun alaiset tehtävät) ei lähtökohtaisesti kohdenneta ns. kovia sopeutustoimia, kuten irtisanomisia.

  • Olen omasta puolestani pahoillani tilanteen johdosta. Tavoittelemme sitä, että määräaikaiset, irtisanomisuhan alla olevat ja tehtävämuutoksiin päätyvät saavat tiedon tilanteestaan mahdollisimman pian. Irtisanomisuhan alla olevien kanssa käydään vielä läpi henkilön kuuleminen ja mahdollisuudet uusiin tehtäviin Eloisan palveluksessa, sanoo henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua.

Henkilöstökustannukset vähenevät 6,8 miljoonaa

Koko organisaation osalta sopeuttamistoimilla saatava henkilöstökustannusten väheneminen ensi vuodelle on noin 6,8 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy sosiaalipalveluiden toimialalla aluevaltuuston päätöksellä tapahtuva Sääksvuoren henkilöstön liikkeenluovutus, jonka seurauksena palkkakulut vähenevät nykytilanteeseen verrattuna tältä osin 2,4 miljoonalla eurolla.

Sääksvuoren palvelukoti, toimintakeskus ja poliklinikka siirtyvät vuoden vaihteessa Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sääksvuoren yksiköt sijaitsevat Jyväskylässä ja kuuluivat aiemmin Vaalijalan kuntayhtymään.

Eläkepoistumaa hyödynnetään siten, että eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle ei palkata uusia henkilöitä. Näitä tilanteita arvioidaan olevan ensi vuonna 33 kappaletta. Määräaikaisten palvelussuhteita arvioidaan jätettävän jatkamatta 25. Sopeutustoimiin sisältyy myös tehtävämuutoksia ja henkilöiden siirtoja.

Suurimmat vaikutukset konsernipalveluissa

Suurimmat henkilöstövähennykset toteutuvat konsernipalvelujen toimialalla, josta vähenee kaikkiaan 73 tehtävää. Tästä kertyy yhteensä 2,7 miljoonan euron vähennykset henkilöstökuluihin. Suurimmat henkilöstöryhmät konsernipalveluissa ovat ruokahuollossa ja laitoshuoltajia.

  • Henkilöstövähennysten vaikutukset konsernipalveluihin ovat dramaattisia niin tuotannollisten tukipalvelujen kuin hallinnollisten palvelujenkin puolella. Palvelujen laadun ylläpitäminen tulee olemaan todella haastavaa. Negatiiviset vaikutukset ovat väistämättömiä, koska Eloisan hallinto myös muilla kuin konsernipalvelujen toimialalla on jo nyt erittäin kevyt ja resursseiltaan niukka verrattuna muihin saman kokoluokan hyvinvointialueisiin. Vuoden sisällä 10 prosenttia henkilöstöstä vähenee, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Negatiivisia vaikutuksia on niin paljon, että niistä on tiivistetty erillinen lista tämän tiedotteen perään.

Konsernipalveluihin kohdistuu myös yt-neuvottelujen ulkopuolella iso osa talouden muusta sopeutuksesta.

  • Toimialaan piirin kuuluu varsinaiselle toiminnalle välttämättömiä ostopalveluja 50-60 miljoonan euron edestä. Tällä puolella sopeutusta teemme koko ajan, Sipilä kertoo.

Muilla toimialoilla henkilöstösäästöt ovat mittaluokaltaan pienempiä: terveyspalveluissa 350 000, sosiaalipalveluissa 155 000 ja ikääntyneiden palveluissa 1,15 miljoonaa euroa, johon sisältyy 0,9 miljoonan euron vähennys yli- ja lisätyökustannuksiin sekä kutsurahoihin.

Tehtävämuutosten, palvelutuotantorakenteen ja taloustilanteen vuoksi kuluvan vuoden aikana yhteistoimintaneuvotteluja on Eloisassa käyty kaikkiaan 18 viikon ajan. Tällä erää neuvotteluja käyty 6.10. lukien kuuden viikon ajan.