ELY-keskuksen lausuntopyyntö Järvilinjan vahvistamishankkeen YVA-selostuksesta

Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Vaala, Kajaani, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen)

Lausuntopyyntö

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon rinnalle tai sen paikalle. Rinnalle sijoittuessaan välillä Vaala-Kuopio Lamperila uusi johto sijoittuisi nykyisen johdon itäpuolelle. Välillä Kuopio Lamperila–Joroinen vaihtoehtoina ovat sijoittuminen nykyisen johdon itä- tai länsipuolelle. Länsipuolinen sijoittumisvaihtoehto on lisätty tarkasteluun arviointiohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–19 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on myös laadittu luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit seuraaville alueille: Painuanlahti (FI1200801, Vaala), Rumala – Kuvaja – Oudonrimmet (FI1200800, Vaala ja Siikalatva), Talaskankaan alue (FI1200901, Kajaani ja Vieremä), Kanervaharjun metsä (FI0600099, Lapinlahti), Maaningan lintujärvet (FI0600051, Kuopio), Sorsaveden saaristo (FI0600030, Leppävirta ja Pieksämäki) Lammasniemen lehto (FI0500014, Pieksämäki), Mäkrämäen metsä (FI0600102, Leppävirta) ja Tervaruukinsalo (FI0500023, Joroinen ja Pieksämäki). Natura-arvioinnit esitetään osana YVA-selostusta ja sen liitteinä.

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA