Esedu toteuttaa Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaille kyselyn koskien terveys- ja hyvinvointipalvelujen käyttöä

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu toteuttaa Etelä-Savon alueen vapaa-ajan asukkaille kyselyn koskien terveys- ja hyvinvointipalvelujen käyttöä. Kyselyn tulosten avulla kehitetään terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllun toimintoja.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa alueemme vapaa-ajan asukkaiden toiveita siitä, millaisia palveluja toivotaan lisää sekä millaisia palveluja erityisesti terveys- ja hyvinvointiautolta odotetaan.

Kysely on avoinna Esedun verkkosivuilla 23.10.2022 saakka. Kysely toteutetaan osana Monipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa kehittämishanketta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan Esedun verkkosivuilla osoitteessa esedu.fi/reissuellu.

ReissuEllu tarjoaa matalankynnyksen terveys- ja hyvinvointipalveluja. ReissuEllussa on tarjolla esimerkiksi terveysneuvontaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa sekä erilaisia mittauksia, kuten kehonkoostumuksen, verenpaineen ja verensokerin mittaukset. ReissuEllun mukana kiertää Esedun hoitotyön opettajia ja opiskelijoita sekä Essoten henkilökuntaa. ReissuEllun palvelut eivät korvaa varsinaisia hyvinvointipalveluja, vaan toimii täydentävänä palveluna haja-asutusalueilla.

Monipaikkaisuus ja liikkuvat palvelut Etelä-Savossa hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE 2022).


Lisätietoja
Satu Tynkkynen
Esedu
satu.tynkkynen@esedu.fi
puh. 040 831 6536