Korona

Essoten alue jatkaa kiihtymisvaiheessa, rajoituksia puretaan

Edellisen tiedotteen jälkeen Pieksämäeltä on löytynyt yksi koronatartunta. Koronatilanne Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella on rauhoittunut jonkin verran.

– Ilmaantuvuusluku on laskenut, mutta tartuntoja löytyy edelleen. Testeissä on käyty selkeästi aiempaa vähemmän, joten tieto kokonaistilanteesta ei ole välttämättä täydellinen, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Alueellinen koronanyrkki on tilanteen johdosta päättänyt pitää Essoten alueen kiihtymisvaiheessa ainakin 22.1. asti. Tilanne on kuitenkin edennyt sen verran parempaan suuntaan, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä katsoo (7.1.2020) ohjeistuksissaan alueen kunnille, että rajoituksia voidaan jossain määrin purkaa.

Yleisötilaisuuksia suositellaan edelleen vältettäväksi. Jos tilaisuuksia kuitenkin järjestetään, kokoontumisrajoitus pysyy edelleen korkeintaan 20 henkilössä.

Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

– Suurin muutos ohjeistukseen tulee siihen, että kouluikäiselle nuorisolle pyritään mahdollistamaan harrastustoiminta: harrastustoiminnan ikäraja nousee 18 vuoteen. Aiemmassa ohjeistuksessa ikäraja oli 12 vuotta, Seppälä kertoo.

Alueen kunnat tekevät rajoitusten suhteen itsenäisiä päätöksiä. Pieksämäen kaupunki tiedottaa omista toimenpiteistään huomenna.

 

ESSOTEN ALUEEN OHJEISTUS KORONAPANDEMIAN KIIHTYMISVAIHEESSA 22.1.2021 ASTI

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on laskenut, mutta tapauksia todetaan edelleen. Lisäksi testeissä on käyty selkeästi aiempaa vähemmän, joten kokonaistilanteesta ei välttämättä ole täydellistä kuvaa.

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä tulkitsee alueen olevan edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Tilanteessa on kuitenkin menty selvästi aiempaa parempaan ja sen takia osa rajoituksista päästään purkamaan. Muutoksen johdosta yhteistyöryhmä antaa oheiset suositukset alueen kunnille rajoituksista 22.1. asti.

Ohjeistuksen perusteena on, että etteivät alueen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomaan nousuun.

Yhteistyöryhmä muistuttaa, että rajoituksia voidaan nopeastikin tiukentaa kuntakohtaisesti.

Yleisötilaisuudet

– Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää alla olevat rajoitukset huomioiden:

– osallistujien määrä rajataan korkeintaan 20 henkilöön

– osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan

– tilaisuudessa huomioidaan turvavälit

– ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

– Julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 20 henkilöön.

Julkisten tilojen käyttö

– Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan samassa sisätilassa olevien henkilöiden määrä korkeintaan 20 henkilöön. Suuremmissa tiloissa (mm. uimahallit) rajoitus koskee pukutiloja ja kuntosalitiloja.

– Sisähuvipuistoissa suositellaan korkeintaan 20 henkilöä sisälle samanaikaisesti samaan tilaan turvavälit säilyttäen 22.1. asti.

Alueen väestö

– Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

– Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Harrastustoiminta

– Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi, jos turvavälejä ei voida säilyttää. Kuitenkin SM-tason ja ammattitason urheilun osalta toiminnot voivat jatkua normaalisti.

– Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten että saattajien lähikontakti on vältettävissä.

– Nuorisotiloissa suositellaan rajaamaan henkilömäärä siten että turvavälejä voidaan saavuttaa ja siten, että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja.

Oppilaitokset ja opetuksen järjestäminen

– Peruskoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.

– Toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena. Siellä sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja.

– Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa suositellaan kasvomaskeja kaikissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat

– Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

Työnantajat ja työntekijät

– Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

– Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).