Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa keskustelutilaisuuden liittyen tuulivoimatuotannon alueisiin

Viime vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pieksämäen kaupunki laativat selvityksiä potentiaalisista tuulivoima-alueista. Rahoitusta selvityksiin saatiin ympäristöministeriöltä.

Maakuntaliitto kartoitti potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Lopulta todettiin, että seitsemän aluetta oli toteuttamiskelpoisia – ja ne sijaitsivat Pieksämäellä ja Kangasniemellä.

Tarkemmissa selvityksissä maakuntaliitto keskittyi näiden alueiden vaikutusten arviointiin. Kaupungin tehtäväksi jäi selvittää Niinimäen ympäristön tuulivoimapotentiaalia ja laadituttaa alueilta tarpeelliset vaikutusten arvioinnit.

Tulevaisuudessa sopivia alueita on tarkoitus osoittaa tuulivoimatuotantoon ja siksi mm. alueen asukkaita ja maanomistajia halutaan kuulla. Tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita on tarkoitus osoittaa maakuntakaavassa Pieksämäellä neljästä viiteen, mikäli esteitä ei ilmene kaavaprosessin aikana.

Voimaa tuulesta -keskustelutilaisuus Pieksämäellä 

Keskustelutilaisuus, jossa halutaan kuulla asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista järjestetään Kanttilassa ti 14.2.2023 klo 17–19. Tilaisuudessa kuulee lisää tuulivoimaselvityksistä ja saa mahdollisuuden jakaa omia näkemyksiään teemaan liittyen.

Lue tästä maakuntaliiton tiedote.


Lisätietoja

Jenni Oksanen
aluesuunnittelupäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Pekka Häkkinen
kaavoituspäällikkö
Pieksämäen kaupunki