Europarlamenttivaalit

Vaalipäivä sunnuntaina 9.6.2024 klo 9–20
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024


Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestysalue 001 Keskusta A; Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila, Savontie 13
Äänestysalue 002 Keskusta B; Hiekanpään koulu, Huvilakatu 29
Äänestysalue 003 Kontiopuisto; Kontiopuiston koulu, Kuusitie 46
Äänestysalue 004 Läntinen; Kanttilan virastotalo, Vilhulantie 5
Äänestysalue 005 Jäppilä; Jäppilä-talo, Jäppilän Kirkkotie 14
Äänestysalue 006 Virtasalmi; Virtasalmen kirjasto, Virastotie 3

Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat äänestysalue 001 Keskustaan.


Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat

Ennakkoäänestysajat ovat:

Kulttuurikeskus Poleeni, Näyttelytila
Savontie 13, 76100 Pieksämäki

Ke 29.5. – pe 31.5. klo 9:00 – 18:00
La 1.6. – su 2.6. suljettu
Ma 3.6. – ti 4.6. klo 9:00 – 18:00

Prisma, eteisaula
Tallikankaantie 3, 76100 Pieksämäki

Ke 29.5. – pe 31.5. klo 9:00 – 18:00
La 1.6. – su 2.6. klo 9:00 – 14:00
Ma 3.6. – ti 4.6. klo 9:00 – 18:00

Kanttilan virastotalo
Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi

Ke 29.5. – pe 31.5. klo 9:00 – 18:00
La 1.6. suljettu
su 2.6. klo 10:00 – 13:00
Ma 3.6. – ti 4.6. klo 9:00 – 18:00

Jäppilän taajaman vaalibussi
Jäppilä-talon piha, Jäppilän Kirkkotie 14

Pe 31.5. klo 14.00 – 18.00 Jäppilä
Ma 3.6. klo 09.00 – 12.00 Jäppilä
Ti 4.6. klo 14.00 – 18.00 Jäppilä

Virtasalmen taajaman vaalibussi
Kirjaston piha, Virastotie 3

Pe 31.5. klo 09.00 – 12.30 Virtasalmi
Ma 3.6. klo 14.00 – 18.00 Virtasalmi
Ti 4.6. klo 09.00 – 12.30 Virtasalmi

Ennakkoäänestys vaalibussissa
Ke 29.5.
09.00-09.30 Siikamäen entinen asema, Asemantie 1
10.00-10.30 Tihusniemi, ilmoitustaulu, Tihusniementie 820
10.50-11.20 Hietakylä, ilmoitustaulu, Hietakyläntie 899
11.40-12.10 Kotamäki, Pekkojentien th., Kotamäentie 872
13.00-13.30 Haapakoski, seurantalo, Haapakoskentie 474
14.10-14.40 Mataramäentie 1529, Mataramäentie 1529
15.10-15.40 Vanaja, seurantalo, Vanajantie 1000
16.15-18.00 Naarajärven vankila, Linnatie 25

To 30.5.
09.00-09.30 Venetmäenentinen asema, Heinälammentie 408
10.00-10.30 Kylmämäki, maitolaituri, Venetmäentie 1643
11.00-11.30 Halkokummun entinen kauppa, Kangasniementie 1594
12.00-12.30 Niskamäen entinen kauppa, Etelä-Niskamäentie 2
13.30-14.00 Vehmaskylän entinen koulu, Vehmaskyläntie 420
14.15-14.45 Montolanentinen kauppa, Niittylammentie 13
15.00-15.30 Väisälän entinen kauppa, Väisälänlyläntie 644
15.40-16.10 Ankele, riihi, Ankeleentie 949
16.30-17.00 Hällinmäki, Eräkartano, Juvantie 673
17.30-18.00 Valkeamäki, Löytynlammentienth., Valkeamäentie 280


Laitosäänestys

Laitosäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen määräämänä aikana ennakkoäänestyksen ajanjakson aikana.


Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnaksi. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00 Pieksämäen kaupungin Latomon palvelupisteeseen (Kauppakatu 1) tai keskusvaalilautakunnalle postiosoitteella Pieksämäen kaupungin keskusvaalilautakunta, Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki. Ilmoittautumisia puhelimitse otetaan vastaan arkipäivisin klo 9 – 16 välisenä aikana puh. 040 734 9950. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.


Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tarvitaan passivalokuva.


Oikeusministeriön vaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on lisätietoa vaaleista.

Pieksämäki 16.5.2024
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI