Hyvällä yhteistyöllä menestyvien kuntien joukkoon

Valtuuston viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin alkaneen valtuustokauden strategia. Valtuutettujen puheenvuoroissa kiiteltiin strategiaprosessia, jonka aikana asukkailla, päättäjillä ja eri sidosryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua sekä tulla kuulluiksi. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä strategialuonnokseen tuli vain vähäisiä muutoksia. Ne paransivat osaltaan strategian antamaa viestiä. Muotoilut koskivat esteettömyyden sekä laaja-alaisen kaupungin kylien ja maaseudun huomioimista.

Strategioita pystytään laatimaan ja sanamuotoja hiomaan yhteisymmärryksen hengessä. Toteutus on toinen juttu. Jotta strategiset päämäärät olisivat edes himpun verran lähempänä, tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla niihin päästään. Useimmiten päämääristä ollaan yhtä mieltä, mutta käytännön toimenpiteissä kohdataan haasteita. On helppo torpata esitettyjä toimia toteamalla, että ”ei näin”. Harvoin kuulee toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.

Toivottavasti tällä valtuustokaudella löytyy yksituumaisuus keinoista yhteisesti asetettujen päämäärien saavuttamiseen. Kun valtuustokauden lopussa tullaan jälleen arvioimaan strategian toteutumista ja valtuuston työskentelyä, soisi tulosten olevan toisenlaiset kuin viime valtuustokauden vastaavat. Valtuutettujen itsensä antamia arvosanoja leimasi riitaisuus ja eripura, joka ei edistä kaupunkikehitystä eikä kuntalaisten etua.

Kuntavaalien jälkeen uudet ja entiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat saivat tuhdin koulutuspaketin. Yksi koulutusosio käsitteli kuntien strategista johtamista. Koulutuksen keskeinen ajatus, joka myös kannattaa laittaa muistiin, oli seuraava: ”Luottamushenkilöiden ja ammattijohdon hyvällä yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat kuuluvat menestyjien joukkoon.”

Kiitän luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kaupungin hyväksi tehdystä työstä vuonna 2021!

 

Toivotan jokaiselle pieksämäkeläiselle niin kaupungissa, kylillä kuin maaseudulla Rauhallista Joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta!

Ulla Nykänen
kaupunginjohtaja