Kaupunki laatii osallisuusohjelmaa – kerro meille, kuinka osallisuus ja osallistuminen näkyy asukkaille

Osallisuus ymmärretään vaikuttamisena oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja yhteisiin asioihin. Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin.

Kaupungin osallisuusohjelman tavoitteena on tukea asukkaiden osallisuutta ja osallistumista ja sen tarkoituksena on antaa suuntaa palvelujen toteuttajille toiminnan sopivuudesta juuri tänne Pieksämäelle. Ohjelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä ja sitä laaditaan laajalla joukolla, jossa on mukana edustajia niin kaupungin eri yksiköistä kuin kolmannelta sektorilta.

Kuinka osallisuus ja osallistuminen näkyy arjessasi?

Osallisuutta edistävän toiminnan vaikuttavuutta Pieksämäellä selvitetään kyselyn avulla. Vastaamalla kyselyyn tuot esiin kuinka kaupungin asukkaana osallistut, koet osallistumisen mahdollisuudet ja kuinka osallisuus näkyy arjessasi. Samalla osallistut osallisuusohjelman kehittämiseen.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa vastauksista. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Vastaathan kyselyyn 8.5.2022 mennessä tämän linkin kautta.