Kiinteistöselvitys käynnistyy

Pieksämäen kaupunki selvittää kaikkien Pieksämäen alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta. Selvitystyön tavoitteena on saada ajantasalle kaupungin rakennusrekisteri, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri sekä Verohallinnon rekisterit.

Selvitystyöt aloitetaan 5.6.2023 keskustaajaman alueelta. Selvitystyön on arvioitu kestävän kokonaisuudessaan 5 – 7 vuotta.

Pieksämäen kaupungin ylläpitämässä rakennusrekisterissä pinta-alaltaan yli 10 m² suuruisia rakennuksia on noin 16 000 kpl. Alustavien selvitysten mukaan kaupungin rakennusrekisteristä puuttuu n. 13 800 rakennusta. Kiinteistöveroa on arvioitu jäävän saamatta noin 15 – 20 %. Kiinteistöverotuotoissa tämä tarkoittaa 660 000 – 878 700 € vuotuista pysyvää lisäystä.

Selvitystyön tekee FCG Finnish Consulting Group Oy. Pieksämäen kaupunki vastaa selvityksessä valmistuneiden tietojen tallentamisesta rekistereihin.

Selvitys koskee kaikkia 10 m² ja sitä suurempia sekä rekisterissä olevia että rekisteristä puuttuvia rakennuksia. Selvityksen ulkopuolelle jäävät kaupungin omistamat rakennukset, maa- tai metsätalouden tuotantokäytössä olevat rakennukset ja kiinteistöverotuksen kannalta arvottomat rakennukset. Tulisijalliset rakennukset tarkistetaan pinta-alasta riippumatta.

Selvityksessä tarkastetaan rakennusten ulkomitat, käyttötarkoitus sekä käytössäolotilanne. Selvitystyön tekeminen ei edellytä kiinteistön omistajan yhteydenottoa tai läsnäoloa. Rakennusten kartoitus tapahtuu ulkoa käsin, rakennusten sisätiloihin ei yleisesti ole tarvetta mennä. Selvityksen tekijöillä on viralliset henkilökortit, joita voi halutessaan pyytää esittämään.

Kiinteistöveroselvitystyö perustuu:

Selvitystyöhön, mittauskäynteihin ja kyselyihin liittyvät yhteydenotot ja lisätiedot:
toimistoinsinööri Arto Tolonen puh. 040 190 8761, arto.tolonen@pieksamaki.fi