Pieksämäen ilmasto-ohjelma on julkaistu

Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.6.2021. Ilmasto-ohjelmalla Pieksämäki sitoutuu Keski-Savon yhteiseen ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan Keski-Savon seutu on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Keski-Savossa 80 prosenttia vuodesta 2007. Loput päästöt kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin.

Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on luoda tilannekuva kaupungin päästöjen syntymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon tueksi. Ohjelmalla saavutetaan tarkempi näkemys päästöistä, ymmärretään kaupunkiorganisaation osuus ja mahdollisuudet sekä luodaan toimintamalli, jolla päästöjä voidaan mitata ja seurata.

Ilmasto-ohjelmassa esitetään Pieksämäen kaupungin päästö- ja hiilinielutilanne, arvio päästökehityksestä vuoteen 2035 sekä sektorikohtaiset yleiskuvaukset päästöjen muodostumisesta ja arviot päästöjen kehityksestä.

Kuvassa ilmastotyön strategiset painopisteet.

Pieksämäen kaupungin ilmastotyön painopisteet keskittyvät ympäristöystävälliseen liikkumiseen ja energian kestävään tuotantoon sekä käyttöön. Tavoitteena on parantaa vähähiilisen liikkumisen edellytyksiä, eri kulkumuodoista muodostuvia matkaketjuja, vähentää energian kulutusta ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa.

Pieksämäen kaupungin kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 150,9 kt CO2e. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat tieliikenne ja lämmitys. Kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet yhteensä 22 % vuodesta 2005 vuoteen 2018. Arvion mukaan päästöjen vähenemä vuosin a2018-2035 on 47 %, jolloin kokonaisvähenemä vuosina 2005-2035 on arvion mukaan 58 %.

Koko ilmasto-ohjelman voi lukea täältä: Pieksämäen ilmasto-ohjelma