Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet kääntyneet laskuun, tulvahuiput takana myös muualla Vuoksen vesistöalueella (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Kuiva toukokuu ja suuret juoksutukset ovat kääntäneet Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet laskuun. Tulvahuiput jäivät selvästi aiemmin keväällä ennustettua alemmas. Saimaa on kuitenkin edelleen 55 cm ja Pielinen 25 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Vesistöalueen muut järvet ovat jo pääosin lähellä tavanomaisia kesäkorkeuksia tai niiden alapuolella. Uhkaava tulvatilanne oli muistutus siitä, että tulviin varautumiseen tulee kiinnittää vesistöalueella huomiota myös tulevaisuudessa.

Kuiva toukokuu ja suuret juoksutukset auttoivat, Saimaan ja Pielisen juoksutuksia vähennetty

Vuoksen vesistöalueen viime syksystä alkanut runsasvetinen kausi ja Saimaan ja Pielisen uhkaava tulvatilanne ovat väistymässä ja vedenkorkeudet kääntyneet laskuun. Toukokuun sadanta jäi noin puoleen keskimääräisestä. Säätilanteen muuttumisen vuoksi Saimaan ja Pielisen tulvahuiput jäivät lopulta noin 20 cm aiemmin keväällä ennustettua alemmas.

Lisäjuoksutuksen vaikutus Saimaan tulvatilanteeseen on ollut kokonaisuutena merkittävä. Elokuussa 2023 aloitettujen lisäjuoksutusten vuoksi Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä 37 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta alempana. Saimaan juoksutukset nostettiin touko-kesäkuussa suurimmilleen yli 40 vuoteen. Juoksutuksen vähennys on aloitettu maa- ja metsätalousministeriön 10.6.2024 tekemän päätöksen nojalla 17.6.2024 alkaen. Mikäli Saimaan vedenkorkeus jatkaa ennusteen mukaisesti laskuaan, lisäjuoksutukset lopetetaan todennäköisesti heinäkuussa.

Pielisellä juoksutuksen vähentäminen luonnonmukaisen vedenkorkeuden palauttamiseksi on aloitettu 5.6.2024. Huhtikuussa alkaneella ja 5.5.2024 päättyneellä Pielisen poikkeusjuoksutuksella alennettiin tulvahuippua reilut 20 cm suhteessa luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen. Kuopion Kallaveden ja Onkiveden tulvajuoksutukset on myös lopetettu ja järvien vedenkorkeudet ovat palanneet lähelle ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta.

Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet voivat pysyä korkealla pidemmälle kesään tai kääntyä jopa uudelleen nousuun, mikäli kesästä tulisi poikkeuksellisen runsassateinen. Tulvatilanteen ei kuitenkaan tällä hetkellä ennusteta enää merkittävästi pahenevan heinä-elokuun aikana. Tulvakeskus ja alueen ELY-keskukset jatkavat vesitilanteen seurantaa normaalisti.

Tulviin varautumiseen kiinnitettävä huomiota myös tulevaisuudessa

Vaikka Vuoksen vesistöalueen tulvat jäivät ennustettua pienemmiksi, olisi tilanne voinut kehittyä kevään ja alkukesän aikana myös selvästi nyt nähtyä pahemmaksi. Erittäin runsasvetisen tilanteen pitkittyessä juoksutuksilla ei voida täysin estää vedenkorkeuksien nousua vesistöalueen suurilla järvillä. Lisäksi ilmastonmuutos tulee lisäämään erityisesti Saimaan tulvariskiä ja talvitulvien todennäköisyyttä.

Viranomaiset ovat kehittäneet omaa toimintaansa tulvatilanteiden hallitsemiksi mm. Saimaan alueen tulva- ja patovalmiusharjoituksessa syksyllä 2023. Keväällä tulvatilanteen takia järjestäytynyt Vuoksen vesistöalueen tulvaryhmä sekä maakunnalliset tulvatilanneryhmät ovat tältä erää päättäneet säännölliset kokouksensa, mutta myös niiden toimintaa tullaan kehittämään jatkossa. Vesistöalueen tulvaryhmään osallistuivat alueen kaikki ELY-keskukset ja pelastuslaitokset, Tulvakeskus ja patoturvallisuusviranomainen (Kainuun ELY-keskus).

Kansalaisia ja alueen eri toimijoita kannustetaan kiinnittämään huomiota tulvariskeihin sekä tarvittaessa kehittämään myös omaa tulviin varautumistaan. Yleistä tietoa tulvista ja ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta.

Tiedote: Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet kääntyneet laskuun, tulvahuiput takana myös muualla Vuoksen vesistöalueella (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) | ELY-keskukset (sttinfo.fi)