Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat
Perheen koko  Tuloraja €/kk     maksu %        korkein maksu tuloilla

2                             2913                      10,7                  5670€
3                             3758                      10,7                  6515€
4                             4267                      10,7                  7024€
5                             4777                       10,7                  7534€
6                             5285                      10,7                  8041€
Tulorajakorotus 197€/seuraavat lapset