Hakeminen varhaiskasvatukseen

 

Varhaiskasvatusta voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus on jätettävä pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta.

Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen hakevat perheet täyttävät varhaiskasvatuspaikkahakemuksen sähköisellä hakemuksella tai päiväkodeista ja perheiden talolta saatavalla paperilomakkeella.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Hakemukseen merkitään toivomus varhaiskasvatuspaikasta. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kk ennen varhaiskasvatuspaikan tarvetta. Jos paikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.

Perheen ja varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen yhteistyönä selvitetään lapsen varhaiskasvatusoikeus ja pyritään löytämään perheen arkeen ja lapsen kehitykseen sopiva varhaiskasvatuksen muoto, määrä ja paikka, joko kunnallisesta varhaiskasvatuksesta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.  Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikka on yksityisellä palveluntuottajalla, niin perhe ja palveluntuottaja sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja tekevät palvelusopimuksen. Tämän jälkeen perhe hakee varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Sähköinen palvelusetelihakemus

Vuorohoito:  Hiekanpään päiväkodissa kantakaupungissa on tarjolla viikonloppu-, aamu- ja iltahoitoa sekä Maaselän päiväkodissa Naarajärvellä aamuhoitoa tarvittaessa. Muut päivähoitopaikat ovat auki pääsääntöisesti n.klo 6.30 – 17.00. Hiekanpään päiväkodin hoitopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti vuorohoitolapsille.

Varhaiskasvatuslaki 1.8.2016 alkaen

Oikeus 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen  on silloin kun toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona. Pieksämäellä varhaiskasvatusta tarjotaan lapsille näissä tilanteissa perheen valinnan mukaan joko viitenä päivänä viikossa klo 8-12, tai kolmena päivänä viikossa klo 8 – 16 välisenä aikana, siten että viikkotuntimäärä on 20 tuntia. Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa päiväkodista tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8 – 16 välille.

Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on lapsella, jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä. Huoltajan jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen hoitoon säilyy kahden kuukauden ajan.

Oikeus esiopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi, tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Huoltajat tekevät tarpeesta selvityksen lomakkeella, jonka saa esiopetuspaikasta tai kaupungin verkkosivuilta. Hoitoaika sovitaan näissä tapauksissa klo 8 – 16 välille.

Sähköinen asiointi

Pieksämäellä asuva ja kaupunkiin muuttava perhe voi sähköisesti hakea lapselle kunnallista kerho- tai varhaiskasvatushoitopaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, muuttaa yhteystietoja tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikan. Sähköisesti voi myös tehdä arvion varhaiskasvatusmaksusta.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Sähköinen palvelusetelihakemus

Tulostettava hakemus

Jos sähköistä hakemusta ei ole mahdollista täyttää, niin varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä. Lisäksi hakemuslomakkeita saa päiväkodeista, varhaiskasvatuksen palveluesimiehiltä Perheiden talolta ja kaupungintalon palvelupisteestä.
Hakemus palautetaan  os. varhaiskasvatuksen palveluesimiehet, PL 125, 76101 Pieksämäki.

varhaiskasvatushakemus _pdf

 

Tuloselvitys

Uusien perheiden tulee toimittaa tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun  mennessä  varhaiskasvatuksen toimistosihteerille  Kauppakatu 1, 76100 PIEKSÄMÄKI tai a.o.päiväkotiin.

uuden asiakkaan tuloselvityslomake ja ohjeet

yrittäjän tuloselvityslomake_pdf

Lapsen erityisruokavalio

Ohje erityisruokavalioon liittyen Erityisruokavalioilmoitus liite

ja  Erityisruokavalio-ilmoitus lom

 

PÄIVÄHOITOALUEET

Kantakaupunki (Harju, keskusta ja Kontiopuisto)

Varhaiskasvatuksen palveluesimies Anne Peltola, p.044 588 2299

 

Naarajärvi, Tahiniemi, Jäppilä ja Virtasalmi

Varhaiskasvatuksen palveluesimies Riitta Kiviranta, p.044 588 3306

 

Varhaiskasvatuksen esimiehet tavoitat yleensä Perheiden Talolta, Kalevalankatu 38, Pieksämäki. Mikäli haluat varmistaa, että ohjaaja on paikalla, sovi tapaamisesta puhelimella tai sähköpostilla.

 

VUOROHOITO

Päiväkodin johtaja Seija Lipsanen, p. 044 088 2335, apulaisjohtaja Arja Tarvonen p. 044 588 3335