TietoEdu ja hoitoajat

Hoitoajat

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöön 1.8. alkaen hoitoaikaperusteisen käytännön, jossa lapselle valitaan hoidon tarve kuukaudessa tarvittavien hoitotuntien mukaan. Varhaiskasvatusaika valitaan alla olevan taulukon tuntivälyksistä. 0-60h/kk tuntivälys on vain esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen tarkoitettu tuntivälys n. 3h/pv. Enemmän varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat valitsevat sopivan tuntivälyksen taulukosta.

Varattu hoitoaika h/kk
0-60 h(vain eskareille)
0-84 h
85-105 h
106-146 h
147 h

TietoEdu

TietoEdu toimii puhelimeen ladattavalla sovelluksella tai selaimella osoitteesta:

https://prod-lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

Hoitoaikojen ilmoittaminen TietoEdulla

Hoitoaikavaraukset tehdään TietoEdu sovelluksen kautta 1.9.2020 alkaen viimeistään parillisen viikon sunnuntaina seuraavalle parilliselle viikolle klo 24.00 mennessä, sekä parittoman viikon sunnuntaina seuraavalle parittomalle viikolle klo 24.00 mennessä. (viikko välissä)

Jotta hoitoajat näkyvät syyskuun alusta hoitoaikojen seurannassa, pitää hoitoajat ilmoittaa syyskuun ensimmäiselle viikolle viimeistään sunnuntaina 23.8. klo 24.00 mennessä.  

HUOM! Vuorohoidon osalta ohjeistus on poikkeava! Saat ohjeet lasten hoitoaikavarauksiin Hiekanpään päiväkodilta. 

Hoitoaikoja voi ilmoittaa maksimissaan seuraavalle puolelle vuodelle. Suositeltavaa on, että hoitoaikoja ilmoitetaan kerralla mahdollisemman pitkälle ajalle eteenpäin. Ilmoitettuja hoitoaikoja pystyy muuttamaan lukitusajan puitteissa myös jälkeenpäin.  Sulkuajan umpeuduttua hoitoaikojen muutoksista täytyy olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön. Äkilliset poissaolot esim. sairastuminen voidaan ilmoittaa TietoEdun kautta päiväksi kerrallaan, vaikka lukitusaika olisikin umpeutunut.

Eskarit

Eskarit, joilla on lisäksi myös varhaiskasvatusta ilmoittavat TietoEdussa eskariin tai hoitoontulo- ja lähtöajan. TietoEdu ei osaa vähentää esiopetusaikaa automaattisesti. Laskutuksessa ilmainen 4h esiopetusaika kuitenkin vähennetään. Ainoastaan esiopetuksessa käyvät lapset eivät ilmoita TietoEdussa eskariaikoja.

Meillä on tiedossa eskarilaisten huoltajien ongelma seurata todellista varhaiskasvatusaikaa.  Katsomme syksyn ajan, kuinka TietoEdu ja laskutus toimivat eskarilaisten kohdalla ja selvitämme ratkaisua asiaan.

Tagit

Huoltajat saavat käyttöönsä elokuun aikana tagit, joilla lapset kirjataan sisään ja ulos varhaiskasvatusyksikköön 1.9. alkaen. Kirjaaminen tehdään laittamalla tagi varhaiskasvatusyksikön puhelimen päälle. Tagin kadottamisesta peritään 5€ maksun, joka maksetaan käteisellä varhaiskasvatusyksikköön. Hoitosuhteen päätyttyä tagit tulee palauttaa varhaiskasvatusyksikköön.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitoaikojen irtisanominen webin sähköisessä asiointipalvelussa päättyy 31.12.2020.

Huoltaja näkee 1.1.2021 alkaen TietoEdussa lapsen menneet, nykyiset ja tulevat sijoitukset. Hän voi irtisanoa nykyisen varhaiskasvatuspaikan TietoEdussa, mikäli sille ei ole jo aiemmin annettu loppupäivämäärää.

  • Irtisanomispäiväksi voi laittaa aikaisintaan kuluvan päivän
  • Huoltajan on tehtävä irtisanominen perheen jokaiselle lapselle erikseen

Huom! Tulevia sijoituksia ei voi irtisanoa TietoEdussa. Tulevien sijoitusten irtisanomisessa on oltava yhteydessä varhaiskasvatusyksikköön tai palveluesimiehiin.

Lisätietoja ja ohjeita saa omasta varhaiskasvatusyksiköstä

 

Alla ohjeita TietoEdu sovelluksen käyttöön:

TietoEdu

Tiedote vanhemmille paikan irtisanomisesta

AUTOMAATTISEN TUNTIYLITYKSEN KÄYTTÖÖNOTTO VIIVÄSTYY

Aikaisemmasta informoinnista poiketen emme ota automaattista tuntienylityslaskutusta käyttöön 1.10 alkaen TietoEdun huoltajien kuukausittaisen tuntiyhteenvetotietojen puutteellisuuden vuoksi.

Ohjelmistontoimittajalla on työn alla todellisten laskutettavien tuntien näkyminen huoltajille TietoEdussa. Automaattinen tuntiylitys otetaan käyttöön, kunhan ohjelmistontoimittaja on saanut korjattua huoltajille näkyvät laskutettavat tunnit. Informoimme käyttöönoton ajankohdan myöhemmin.

Seuraamme lasten varattuja ja toteutuneita tunteja manuaalisesti ja selkeissä palveluntarpeen ylityksissä otamme yhteyttä huoltajiin ja päivitämme palveluntarpeen tarvittaessa.