Lapsen hoidon tuet

LASTEN HOIDON TUET

Perhe voi valita kunnallisen varhaiskasvatuksen tai vaihtoehtoisesti kotihoidon tuen. Perheellä on myös mahdollisuus esittää toive palvelusetelillä toteutettavasta yksityisestä varhaiskasvatuksesta.

 

KOTIHOIDON TUKI

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa tai palvelusetelillä toteutettavassa varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan kaikista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka ovat kotihoidossa.

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta.

 

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI

Pieksämäen kaupunki käyttää yksityisen hoidon tuen sijasta yksityisen päiväkoti- ja perhepäivähoidon palveluseteliä. Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelin perusteet ja kattohinnat löydät Palveluseteli-valikosta.

Varhaiskasvatuksen johtaja tekee päätöksen oikeudesta palveluseteliin.