Yleisötilaisuus Pieksänjärven säännöstelypadon korvaamisesta pohjapadolla

Pieksänjärven säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapadolla on tehty yleissuunnittelu sekä käynnistetty vesilupahakemuksen valmistelu. Hankkeen tavoitteena on luopua padon ylläpitovelvoitteesta ja rauettaa siihen liittyvät aiemmat luvat sekä poistaa vesistön käytölle ja ympäristölle haittaa aiheuttava rakenne.

Hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Tilaisuus järjestetään Pieksämäellä Virastotalo Kanttilassa keskiviikkona 16.8.2023 klo 17-18.

Lisätietoja antavat vt. tekninen johtaja, puh. 044 588 3223 sekä vs. kaavoituspäällikkö, puh. 0400 855 597.

Kuulutus