Ajatuksia kaupunginjohtajan pestin kynnyksellä

Valtuusto valitsi minut kaupunginjohtajan viiden vuoden määräaikaiseen virkaan 17. päivä kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Valintapäätös oli minulle iloinen yllätys, varsinkin kun se syntyi ensimmäisellä kierroksella 18 äänen enemmistöllä. Lupauduin joulukuussa 2017 hoitamaan viransijaisuutta tilanteessa, joka oli johtamisen ja päätöksenteon kannalta varsin vaikea. Asetin tuolloin tavoitteikseni päätöksenteon sujuvuuden parantamisen sekä luottamuksen lisäämisen viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden kesken. Saamani äänimäärä tuntuu hyvältä siihen nähden, että tavoitteiden saavuttamiseksi olin tehnyt työtä vain 1,5 vuotta.

Erityisen hyvältä on tuntunut kuntalaisilta saamani myönteisen palautteen suuri määrä. Lämmin kiitos kaikille onnitteluista ja kannustuksista kaupunginjohtajan tehtävässä! Olen sitoutunut työskentelemään kotikaupungin hyväksi viiden vuoden määräaikaisen pestin alusta loppuun. Olen työskennellyt Pieksämäen seudulla erilaisissa kunnan hallinnon ja johtamisen tehtävissä, mm. Virtasalmen kunnanjohtajana, Pieksänmaan apulaiskunnanjohtajana, Pieksämäen sosiaali- ja terveysjohtajana sekä hallintojohtajana. Asioiden ja ihmisten tuntemuksella on paljon hyötyä nykyisessä tehtävässä.

Yksilösuoritukset eivät takaa kaupungin menestystä. Tarvitaan hyvää yhteistyötä henkilöstön, päättäjien ja eri sidosryhmien kesken. Viranhaltijajohtamisen ohella poliittisella johtajuudella on ratkaisevan suuri merkitys siihen, miten asiat päätöksenteossa sujuvat. Aina on vaarana, että vajotaan kuppikuntaiseen pikkupolitikointiin ja keskitytään toisarvoisiin asioihin. Helposti hämärtyy myös henkilöstöorganisaation ja luottamushenkilöiden roolit. Strategioissa voi olla suuria tavoitteita, mutta ilman rehellisyyttä, avoimuutta ja toisen ihmisen arvostamista ne jäävät saavuttamatta.

Uskon, että Pieksämäen poliittisessa kentässä tilanne on paljon parempi. Vaikeistakin asioista voidaan keskustella ja olla eri mieltä – rakentavasti.

Kesän tapahtumakirjossa oli tarjolla erikoisempiakin esityksiä. Virtasalmella NeoNoo Ulkoilmateatterissa esiintyivät Native Pride Dancer -ryhmän intiaanit. Itsekin pääsin muun yleisön mukana tanssimaan esityksen päätteeksi.

Pieksämäellä on ollut aistittavissa positiivista pöhinää, joka kesän aikana näyttäytyi runsaana tapahtumatarjontana; Kartsankiertäjät, Big Wheels, kesäteatterit, Antiikkia ja löytöjä Häkkilän tilalla, kaupungin 445-vuotisjuhla, Poleenin 30-vuotisjuhla ja monet muut. VedenjakajaReitistöä on kehitetty ja kävijämäärät ovat kasvussa. Kiitos kuuluu aktiivisille seuroille, järjestöille, kuntalaisille ja kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimelle.

Kaupunkiympäristöön ja taajamien viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota. Kaupunginpuutarhuri ja puistotyöntekijät ovat tehneet ison työn. Puistoalueita on siistitty ja upeita kukkaistutuksia on ilmestynyt silmän iloksi. Mm. Sibeliuspuiston kunnostus on saanut paljon hyvää palautetta lapsiperheiltä. Yhden kesän aikana on saatu paljon aikaan ja jatkoa seuraa. Puistosuunnitelmien teossa on kaupunkilaisten toiveita kuunneltu.

Pieksämäellä on paljon vahvuuksia ja paljon positiivisia asioita. Nyt alkavan blogisarjan avulla haluan nostaa esille kaupunkimme hyviä puolia, avata kaupunkilaisille valmistelun ja päätöksenteon taustoja ja virittää rakentavaa keskustelua ja kommentointia. Tullaan tutuiksi myös tämän kanavan kautta!

Ulla Nykänen
kaupunginjohtaja