Aluevaalien tulos on vahvistettu

Etelä-Savon aluevaalilautakunta on 26.1.2022 vahvistanut 23.1.2022 toimitettujen aluevaalien tuloksen. Kunnat ovat laskeneet vaalituloksen sekä ennakkoäänten, että vaalipäivänä annettujen äänten osalta ja suorittaneet äänten tarkistuslaskennan. Kuntien keskusvaalilautakunnat ovat vahvistaneet äänimäärät ja ilmoittaneet ne aluevaalilautakunnalle vaalitietojärjestelmän kautta. Aluevaalilautakunnan tehtävänä oli arpoa ehdokkaiden välinen järjestys tilanteissa, joissa äänimäärät olivat yhtä suuret.

Valittavien aluevaltuutettujen osalta arvottiin Keskustapuolueen ehdokkaiden Pekka Pöyryn ja Outi Kaurian välinen järjestys, joista Pekka Pöyry tuli ensimmäiseksi. Aluevaltuuston varajäsenten osalta aluevaalilautakunta arpoi keskinäisen järjestyksen Sari Rautiaisen ja Jenni Tissarin sekä Olavi Kietäväisen sekä Marja Riitta Linnarannan välillä. Arvonnan tuloksena aluevaltuuston varavaltuutetuiksi valittiin Jenni Tissari ja Olavi Kietäväinen.

Aluevaalilautakunta julkaisee vaalien tuloksen vahvistamisen sisältävän pöytäkirjan valitusosoituksineen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen verkkosivuilla.


Lisätietoja antaa

Anna-Maija Juvonen
Aluevaalilautakunnan sihteeri
anna-maija.juvonen@etela-savo.fi