Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

 

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

Asemakaavan kumoamisen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ja kaavan kumoamiseen liittyvä aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 16.4.-18.5.2020. Asemakaavan kumoamisen ehdotus on seuraavaksi teknisen lautakunnan käsiteltävänä 23.6.2020.

Tarkoituksena on kumota vanhentunut ja toteutumaton asemakaava. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta ja niihin liittyviä katu-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueita. Alue sijoittuu Naarajärvelle Metosniementien, VT 23:n ja Leppäkankaantien rajaamalle alueelle. Kumottavan alueen kokonaispinta-ala on n. 23 ha.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kaavakartta (Ehdotus)
Kaavaselostus (Ehdotus)
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Neuvottelumuistio 4.3.2020
Liite 3: Vastineraportti
Liite 4: Asemakaavan seurantalomake