Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

 

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA ON EHDOTUSVAIHEESSA

 

Asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta on ehdotusvaiheessa ja kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä 3.8. – 3.9.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 3.9.2020 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Tarkoituksena on kumota vanhentunut ja toteutumaton osa asemakaavaa. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta ja niihin liittyviä katu-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueita. Alue sijoittuu Naarajärvelle Metosniementien, VT 23:n ja Leppäkankaantien rajaamalle alueelle. Kumottavan alueen kokonaispinta-ala on n. 23 ha.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta

Kaavakartta (Ehdotus)
Kaavaselostus (Ehdotus)
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Neuvottelumuistio 4.3.2020
Liite 3: Vastineraportti
Liite 4: Asemakaavan seurantalomake