Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

 

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA ON HYVÄKSYTTY JA LAINVOIMAINEN

 

Asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11.2020 § 40  ja valtuuston päätös on tullut voimaan 17.12.2020.

Asemakaavan muutoksella kumotaan vanhentunut ja toteutumaton osa asemakaavaa. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta ja niihin liittyviä katu-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueita. Alue sijoittuu Naarajärvelle Metosniementien, VT 23:n ja Leppäkankaantien rajaamalle alueelle. Kumottavan alueen kokonaispinta-ala on n. 23 ha.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus hyväksymisestä 
Kuulutus lainvoimaisuudesta

Kaavamuutoksen kartta kumotusta asemakaava-alueesta

Kaavaselostus liitteineen