Asemakaava: KESKUSKATU 17-19, TONTTI 593-1-84-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

 

1. kaupunginosan korttelin 84 tonttia 11 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 7 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012.

Asemakaavamuutosalue, tontti 11 korttelissa 84 sekä yleinen pysäköintialue, sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa rajautuen katuihin Keskuskatu, Lampolahdenkatu ja Savontie.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin 593-1-84-11 Lampolahdenkadun puoleisen rakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella sekä tontilla sijaitsevien molempien rakennusten käyttö asuin- ja liiketiloina. Tontin rakennusoikeutta nostetaan ja osa tontin autopaikoista osoitetaan yleiselle pysäköintialueelle (LP) . Asemakaavamuutoksessa huomioidaan alueen  ja ympäristön merkitys valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä.

 

Asemakaavamuutoksen kartta, Keskuskatu 17-19
Asemakaavamuutoksen selostus, Keskuskatu 17-19